Poziv za predlaganje kandidata za nagradu “ANĐELKA MILIĆ” 2018 – Rok je 15. februar!

koju dodeljuje

Sekcija za feministička istraživanja i kritičke studije maskuliniteta (SEFEM)

OBRAZLOŽENJE

 Nagrada “Anđelka Milić” je ustanovljena 2016. godine i ove godine se dodeljuje po treći put. Nagrada se dodeljuje za doprinos u prethodnoj godini (2017) ili izuzetno  za  dugogodišnji rad i doprinos u osnaživanju feminističke proizvodnje kontekstualizovanog znanja, pre svega putem originalnih i relevantnih istraživanja, kao i njihove kreativne upotrebe i primene u svim oblastima društvenog života u Srbiji. Osnovna namera osnivača je, s jedne strane, prepoznavanje vrednosti ovog znanja i feministički orijentisanih kreativnih poduhvata, te širenje poruke o važnosti rodne jednakosti, nediskriminacije, nenasilja i prevazilaženja mizoginije i rodnih stereotipa, a s druge strane, jačanje modernizacijskih i transformativnih procesa u srpskom društvu. Ovom nagradom osnivač, SEFEM, želi da prepozna i označi vrednosti koje su u društvenom i intelektualnom životu Srbije ne samo skrajnute, već i obesmišljene,  izvrnute ruglu i opasno ugrožene. Istovremeno, ovom nagradom SEFEM želi da podrži kontinuitet i istorijsko pamćenje, koji su neophodan element jačanja rodne ravnopravnosti i ženskog pokreta, pa i transformacije hijerarhija zasnovanih na patrijarhalnim privilegijama i prevazidjenim rodnim konstruktima.

Nagrada je ustanovljena pod imenom “Anđelka Milić”, jer SEFEM time želi da oda priznanje i da trajno očuva uspomenu na naučno delo, naučni doprinos i feministički aktivizam Anđelke Milić (1942-2014), koja je bila i prva predsednica SEFEM-a.

Nagrada se dodeljuje u 5 komplementarnih kategorija:

 1. Za najbolji naučni rad domaće autorke ili autora u oblasti društvenih i humanističkih nauka (uključujući studije kulture) i nauke o umetnosti, koji je objavljen u prethodnoj kalendarskoj godini (2017), u zemlji i/ili inostranstvu, a koji predstavlja značajan naučni doprinos rodnim studijama (teoriji i istraživanjima) u Srbiji. Nagrađene autorke i autori moraju biti državljani Republike
 1. Za podršku razvoju stvaranja znanja iz oblasti rodnih studija u Srbiji (teorija i istraživanja). Laureati mogu biti naučne, akademske i institucije kulture, mehanizmi za rodnu ravnopravnost, NVO, medjunarodne organizacije, sa sedištem u Republici Srbiji, kao i istaknuti pojedinci i pojedinke (novinari i novinarke, političari i političarke, aktivisti i aktivistkinje, ).
 1. Za uvođenje ili podsticanje praksi koje značajno doprinose uspostavljanju rodne ravnopravnosti u organizacijama, institucijama ili u lokalnim zajednicama, na osnovu saznajnih uvida ostvarenih putem feminističkih istraživanja i kritičkih studija maskuliniteta. Laureati mogu biti pojedinke i pojedinci, državljani Srbije koji se nalaze na mestima odlučivanja (donosioci odluka), a koji su svojim konkretnim aktivnostima i zalaganjem doprineli da se feministička istraživanja i znanje pretoče u konkretne inovativne i uspešne promene u praksi  neke  konkretne institucije, organizacije, ili lokalne zajednice na teritoriji Republike Srbije.
 1. Za kreativni poduhvat iz svih područja stvaralaštva koji koristi saznanja iz oblasti feminističke teorije i istraživanja, kao i kritičkih studija maskuliniteta i na originalan i komunikativan način prenosi poruku o vrednosti i značaju rodne ravnopravnosti. Laureat može biti pojedinac/pojedinka, kreativni tim ili organizcaija/institucija iz Republike
 1. Na kraju, nagrada se dodeljuje pojednicima i pojedinkama koji su dali izuzetan, ili životni dorinos, u stvaranju znanja iz oblasti rodnih studija i njegove primene u ženskom pokretu, kao i  afirimaciji politika rodne ravnopravnosti u Srbiji.

Predlozi se mogu dostavljati koordinatorki SEFEM-a Milici Stanković, na e-mail adresu sefem.milic@gmail.com.

 Predlog treba da sadrži sledeće:

 1. Ime i prezime predlagača/predlagačice i kontakte
 2. Naznaku za koju kategoriju se konkuriše (žiri zadržava pravo da promeni predloženu kategoriju)
 3. Ime i prezime kandidatkinje/kandidata ili organizacije/institucije koji se kandiduju i kontakte
 4. Ime autorskog dela
 5. Kratko obrazloženje
 6. Kratak bio kandidata/kinje odnosno kratak istorijat organizacije/institucije.

ROK ZA PRIJAVLJIVANJE JE 15. FEBRUAR 2018. godine

Ohrabruju se autorke i autori da se i sami prijavljuju za nagrade, kako bi se umanjili efekti marginalizacije, nevidljivosti i nerazumevanja kojima je feminističko stvaralaštvo (naučno i umetničko)  u celini često izloženo.

Svečano dodeljivanje nagrade je predvidjeno za  kraj februara 2018. godine.

Članice žirija su: dr Lilijana Čičkarić (predsednica), dr Zorica Mršević i dr Stanislava Barać.

DSC_0279

Leave a Reply