Najava – Uloga medicinske tehnologije u ženskom reproduktivnom iskustvu

U savremenom zapadnom svetu medicinski model postao je dominantan vid reprezentovanja i regulisanja ženskih reproduktivnih procesa, pre svega trudnoće i porođaja. SeFem - najava za tribinu 19.02.15. - plakat dopunjenTo podrazumeva da su ovi procesi posmatrani kao potencijalno rizični i patološki, čime se opravdava njihovo nadgledanje od strane medicinskih stručnjaka, uz oslanjanje na brojna tehnološka sredstva, i to u institucionalnom okruženju. Medikalizacija i tehnologizacija trudnoće i porođaja oštro su kritikovani od strane nekih feministički orijentisanih autorki koje medicinsku tehnologiju vide isključivo kao nešto što vodi otuđujućim i ugrožavajućim posledicama po žene kao subjekte. Ove kritike biće razmatrane i preispitane u svetlu nalaza empirijske analize trudničkog iskustva. Predavačica će se usmeriti pre svega na ambivalentnu ulogu ultrazvuka, kao paradigmatičnog slučaja medicinske tehnologije za nadgledanje. Takođe, nastojaće da ukaže na faktore koji posreduju odnos između medicinske tehnologije i žena kao subjekata i koji se, u lokalnim okolnostima, tiču pre svega specifičnosti institucionalnog okruženja.

O ovoj temi govoriće dr Biljana Stanković, psihološkinja i asistentkinja na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, a razgovor će se održati u četvrtak, 19. februara u 18h u prostorijama Instituta za sociološka istraživanja (Kapetan Mišino zdanje).

Comments

comments

Leave a Reply