Poljski i ruski LGBT migranti u Londonu i Berlinu: između etnonacionalih i kvir dijaspora

Predavanje Ričarda Mola (Škola za slovenske i istočnoevropske studije UCL) u organizaciji Sekcije za feministička istraživanja i kritičke studije maskuliniteta (SeFem) i Filozofskog fakulteta, biće održano u petak, 3. aprila u 18h, u svečanoj sali 108 na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

Dr Mol će predstaviti svoj rad “Poljski i ruski LGBT migranti u Londonu i Berlinu: između etnonacionalih i kvir dijaspora”, nastao na osnovu kvantitativnog istraživanja, posmatranja sa učestvovanjem i 80 dubinskih intervjua. U njemu istražuje faktore motivacije poljskih i ruskih LGBT osoba da migriraju u London i Berlin i njihove različite strategije (ponovnog) uspostavljanja identiteta vis-a-vis zajednica dijaspora i društva-domaćina.

Rad identifikuje niz strategija: od punog angažmana ili potpunog odvajanja od etno-nacionalne dijaspore do uspostavljanja prostora kvir dijaspore izvan već postojećih etnopejzaža dijaspore. Sa posebnim fokusom na rusku LGBT zajednicu u Berlinu, autor analizira njihova uverenja i ponašanja kako bi istakao benefite korišćenja “kvir dijaspore” kao heurističkog oruđa za razmišljanje o pitanjima pripadnosti, identiteta i solidarnosti u kontekstu raspršene i transnacionalne mreže.

Ričard Mol je docent na političkoj sociologiji Škole za slovenske i istočnoevropske studije UCL. Njegovo istraživanje se fokusira na odnos identiteta i moći, sa posebnim osvrtom na nacionalizam, seksualnost, međudržavne i interkulturalne odnose i migracije. Takođe se bavi diskursom, posebno poststrukturalističkom teorijom diskursa, kao i socio-lingvistikom i socijalnom psihologijom. Zainteresovan je za centralnu i istočnu Evropu, ali se prvenstveno bavi baltičkim državama i Rusijom, a sve više i Nemačkom, Poljskom i Brazilom.

Comments

comments

Leave a Reply