Mitovi o ženskim bolestima i njihova upotreba kroz istoriju – od spaljivanja veštica do patologizacije ženske borbe za identitet

U svom predavanju koje će se održati 14. maja u 18h na Filozofskom fakultetu (učionica 310), Lidija Vasiljević će predstaviti različite koncepte politizacije pojma normalnosti kroz istoriju. Razgovaraćemo o politikama mentalnog zdravlja, koje su kroz celu istoriju usmeravale normiranje, terapiju i lečenje, različito koncipirano za privilegovane i dominantne u odnosu na manjinske i ekskludivirane grupe (po polu, rodu, klasi, seksualnom identitetu i dr). Govorićemo o dinamici moći kao političkom, terapijskom i emancipatornom pitanju i repliciranju neravnoteže moći u društvu van terapijskih okvira. Takođe ćemo se baviti kreiranjem „ženskih bolesti“ i njihovom upotrebom u društvenom sistemu, kao argumentom za održavanje sistema u kome je žena: slaba, nerazumna, loša…

Najava za tribinu Feministicke sekcije - 14. maj plakat
Kako je počeo progon veštica? Zašto su babice izbrisane iz zdravstvenih službi? Da li je histerija mit? Da li postoji majčinski instinkt? Može li žrtva da bude pomagač/ica? Kakva se terapija prepisuje osobama različitih boja kože? Koliko je psihoanaliza kreirala seksualni identitet žena? Može li postmoderni pristup terapiji da otvori nove horizonte i promeni ideju o prirodnom mazohizmu žene? Ima li zloupotrebe moći u edukaciji?

Otvorićemo polje razmatranja feminističkog i rodno inkluzivnog pristupa, shvatanja koja su na različite načine uticala na politike mentalnog zdravlja: upućivala su na postojeće barijere i stereotipne modele u terapiji, inkorporirala su socijalnu odgovornost i potrebu za društvenom promenom, ukazivala na neophodnost destigmatizacije i rodne inkluzivnosti, dok je feministički pristup ukazivao na mogućnost kreiranja potencijala da se prihvati koncept doživotnog psihičkog razvoja.

Lidija Vasiljević je magistarka studija roda i politike i doktorantkinja socijalnog rada i socijalne politike Fakulteta političkih nauka na Univerzitetu u Beogradu. Diplomirana je psihološkinja i licencirana psihoterapeutkinja na nacionalnom i evropskom nivou. Supervizorka je i trenerica Britanske psihodramske asocijacije, Regionalne asocijacije za psihodramu i integrativnu psihoterapiju. Dugogodišnja aktivistkinja u feminističkim organizacijama (Ažin, Astra, Indok) i koordinatorka edukativnog i istraživačkog programa Ženskog INDOK centra, koji se bavi rodnom ravnopravnošću i predstavljanjem žena u medijima kao i temom – rod i levica. Oblasti interesovanja: politike mentalnog zdravlja, teorije roda i feminizam i levica.

Comments

comments

Leave a Reply