Kонференција РОДНА РАВНОПРАВНОСТ – ОД ЈЕДНАКИХ ПРАВА ДО ЈЕДНАКИХ МОГУЋНОСТИ – 27. септембaр 2019. године – САНУ

ПРОГРАМ

Петак, 27. септембар 2019. године
Свечана сала САНУ

10.00–10.30 ПОЗДРАВНЕ РЕЧИ
академик ВЛАДИМИР С. КОСТИЋ,
председник САНУ
академик ТИБОР ВАРАДИ,
председник Организационог одбора

УВОДНА СЕСИЈА
Председава: проф. др ТАНАСИЈЕ МАРИНКОВИЋ
10.30–10.45 др Марина Благојевић Хјусон
Родни режим на полупериферији: социолошка перспектива
10.45–11.05 др Адриана Захаријевић, др Катарина Лончаревић
Родна равноправност и једнаке могућности – идеолошки
контекст
11.05–11.20 Пауза за кафу

ПРАВО НА РАВНОПРАВНОСТ
И ЈЕДНАКЕ МОГУЋНОСТИ
Председава: проф. др ДУБРАВКА ВАЛИЋ НЕДЕЉКОВИЋ
11.20–11.35 проф. др Горан Марковић, проф. др Маријана Пајванчић,
др Боса Ненадић
Конституционализација права на равноправност и једнаке
могућности
11.35–11.50 др Зорица Мршевић
Вишеструка и интерсекционална дискриминација
11.50–12.10 проф. др Невена Петрушић,
проф. др Танасије Маринковић
Заштита права на равноправност
12.10–12.30 др Лилијана Чичкарић, др Зорана Антонијевић
Изазови и препреке у уродњавању јавних институција и
јавних политика у Србији
12.30–12.45 проф. др Гордана Ковачек Станић
Репродуктивна аутономија жене као људско право
12.45–13.30 Дискусија
13.30–15.00 Коктел, Клуб САНУ

КРШЕЊЕ ПРАВА НА РАВНОПРАВНОСТ
КАО ОСНОВНОГ ЉУДСКОГ ПРАВА
Председава: др ГОРАН БАШИЋ
15.00–15.15 др Тања Игњатовић
Насиље против жена као кршење људских права – између
стандарда и стварности
15.15–15.35 проф. др Слободанка Вилић Константиновић,
доц. др Наталија Жунић, др Вида Вилић
Фемицид
15.35–15.50 проф. др Дубравка Валић Недељковић
Медијска слика – промоција или деконструкција родних
стереотипа
15.50–16.10 Пауза за кафу

ПРАВО НА РАВНОПРАВНОСТ –
ОБРАЗОВАЊЕ, ЕКОНОМИЈА
Председава: проф. др НЕВЕНА ПЕТРУШИЋ
16.10–16.30 др Тања Ђурић Кузмановић,
др Мирјана Докмановић, доц. др Ана Пајванчић Цизељ
Економски положај жена – родне неједнакости и једнаке
могућности
16.30–16.45 проф. др Марија Бабовић
Родне неједнакости на тржишту рада у Србији: стање и
политике
16.45–17.05 проф. др Горана Ђорић, проф. др Драгица Вујадиновић
Образовање за родну равноправност
17.05 –18.05 Дискусија и закључци

Comments

comments

Leave a Reply