Najava: dr Zorica Mršević – “Procesi viktimizacije sportskim nasiljem”

Predavanje „Procesi viktimizacije sportskim nasiljem” sadrži analitičku prezentaciju mehanizama nastanka, uzroka i tipologija žrtava sportskog nasilja, kao i identifikovanje odgovornih aktera. Cilj predavanja je da se kroz analizu pojedinih situacija ritualizovanog sportskog nasilja ukaže na činjenicu da do tih žrtva dolazi, ne slučajno i ne usled individualnih akata nepredvidljivog izbijanja agresivnosti, i sigurno ne iz prenaglašene ljubavi prema sportu i klubu za koji se navija. Žrtve sportskog nasilja se dešavaju u sistemu ritualizovnih oblika odnosa i ponašanja vezanog za sport i organizovane navijačke grupe. Cilj predavanja je dakle, da se ukaže na postojanje ritualnog karaktera tih situacija, jer rituali su vid društveno prihvaćenog oblika ponašanja, koji su kao poželjni i korisni, ne samo tolerisani već kao takvi i podržani. Izlaganje sadrži analizu različitih vrsta rituala sportskog nasilja koji rezultiraju izvesnim viktimiziranjem pojedinaca ili grupa.

O ovoj temi će govoriti dr Zorica Mršević, u četvrtak, 12. marta u 18h u prostorijama Instituta za sociološka istraživanja(Kapetan Mišino zdanje).

Dr Zorica Mršević je naučna savetnica u Institutu društveni nauka u Beogradu. Bila je profesorka Fakulteta za evropske pravne i političke studije u Novom Sadu, zamenica republičkog Ombudsmana za rodnu ravnopravnost i prava osoba sa invaliditetom u periodu od 2008 do početka 2011. Predavala je godinu dana na Pravnom fakultetu Univerziteta u Ajovi (SAD), Centralno evropskom univerzitetu u Budimpešti tri škoske godine. Autorka je 24 knjiga i preko 400 naučnih radova iz oblasti prava, teorije nasilja, rodne ravnopravnosti, ljudskih prava žena i drugih marginalizovanih grupa i kriminologije.

Zorica Mršević se posebno angažuje na unapređenju ideja i prakse poštovanje principa nediskriminativnosti, rodne ravnopravnosti, ljudskih prava žena i marginalizovanih grupa, širenju znanja o njima, sarađuje sa državnim organima i institucijama, udruženjima i organizacijama koje se bave unapređenjem ljudskih, političkih prava i sloboda.

Comments

comments

Leave a Reply