Nagrada Predvodnica 2018. godine

Sa ponosom obaveštavamo da je nagrada Predvodnik/predvodnica – da nas inspiriše i otvori nove vidike ! , koju već treći put dodaljuje  Udruženje Fulbrajtovih stipendista Srbije ove godine pripala osnivačici SEFEM-a Marini Hugson za  profesionalnu izvrsnost, dosadašnji akademski i aktivistički rad, izuzetne doprinose u menjanju društva i za prošlogodišnji istraživački poduhvat u oblasti studija roda i maskuliniteta.

Osnovna merila za dodelu nagrade su novina i originalnost dostignuća za nauku i istraživanje, uticaj na razvoj naučno-istraživačke i profesionalne delatnosti, priznatost i prepoznatljivost dostignuća u naučno-istraživačkoj ili profesionalnoj zajednici, iskazano liderstvo, altruizam, pozitivan uticaj dostiguća na društvo u celini, aktuelnost i ostvarljivost promene u profesiji ili društvu koju dostignuće donosi, te u kolikoj meri ono motiviše druge na delovanje i stvaralaštvo.

Marina zaista ispunjava sve navedene kriterijume i zaslužno je nagrađena, a prema njenim rečima nagrada pripada i svim drugim ženama u akademskoj zajednici, na aktivističkoj sceni i u ženskom pokretu koje se već decenijama bore za rodnu ravnopravnost i prepoznatljivost i implementaciju rodne tematike u svim sferma društvenog života.

Dodela nagrade održaće se 19. septembra 2018. godine.  u 18 sati u rezidenciji Američkog ambasadora u Beogradu.

Više o nagradi se može pročitati na sajtu UFSS

http://fulbright.org.rs/aktivnosti/predvodnica-2018/

I na sajtu  portala VICE

VICE – Razgovor sa Marinom Hughson

Comments

comments

Leave a Reply