Izveštaj o radu SEFEM-a za 2016. godinu

sefem4

IZVEŠTAJ O RADU SEFEMA u 2016. godini

Skupštini je prisustvovalo 12 članica, a  6 je najavilo izostanak iz opravdanih razloga.

  1. U 2016. godini SEFEM je ustanovio nagradu “Andjelka Milić” koja je prvi put dodeljena u februaru 2016.godine (dodatne info videti na sefem.org).
  2. Organizovan ciklus predavanja na Kolarcu, pod nazivom “Feminizam u Srbiji: teorija, istraživanja, stvaralaštvo” u aprilu 2016 (tri predavanja).
  3. Organizovano predavanje prof dr Johna Hughsona na Filozofskom fakultetu u Beogradu (Who is a proper Football fan?) (23.mart, 2016).
  4. Organizovano predavanje, u saradnji sa “Sociološkim klubom”, na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, prof. dr John Hughsona “Football Fandom Then and Now: Reflectons from Cultural Studies, Gender Studies and Auto-ethnography Perspectives”, 26.april. 2016.
  5. Objavljen poziv za nagrdu “Andjelka Milić 2017”, u decembru 2016.
  6. Održavan i administriran vebsajt sefem.org, kao i Facebook strana SEFEM-a.

Predsednica SEFEM-a

Marina Blagojević Hughson

 

Leave a Reply