Izveštaj o radu SEFEM-a za 2017. godinu

Beograd 22/01/2018

Izveštaj o radu SEFEM-a za 2017. godinu

Napomena: Da bismo bili efikasni i da ne bismo trošili vreme na formalizam, ovaj Izveštaj je napisan kao kratka skica, a sve dodatne informacije možete da nadjete na našem vebsajtu sefem.org, i pozivamo vas da to učinite.

 1. Pravni i administrativni satus SEFEM-a je 2017. godine definisan njegovim priključivanjem Udruženju sociologa Srbije i Crne Gore, kao njegove sekcije koja radi na regionalnom nivou. Pri tom je zadržano i članstvo u Srpskom sociološkom društvu. Otvoren je račun (podračun) SEFEM-a, što je omogućilo i dobijanje prve donacije za organizovanje radionice i objavljivanje tematskog broja časopisa SOCIOLOGIJA. Zahvlajujemo Helvetas-u i podršci kolega Jove Bakića i Slobodana Cvejića.
 1. Finansijski status SEFEM-a je ostao i dalje nerešeno pitanje. Osim toga što je dobijena prva donacija za konkretan projekat (materijalne troškove) na kome su volonterski radile Marina Hughson, Lilijana Čičkarić i Zorana Antonijević, SEFEM nema sredstva za plaćanje vebsajta, kao i ostale bazične troškove, uključujući i troškove dodeljivanja nagrade “Anđelka Milić”.
 1. U proteklom periodu je jako unapredjen vebsajt i ponovo oživljena Facebook strana SEFEM-a, na čemu se posebno angažovala Lilijana Čičkarić. To je značajno doprinelo vidljivosti rada SEFEM-a, kao i privlačenju novih ljudi, koji iako nisu zvanični članovi postaju svesni njegovog postojanja.
 1. Posebno je značajno to što je SEFEM u proteklom periodu proširio svoju saradnju sa različitim grupama i organizacijama, kao i sa donatorima. Ovo je tek početak trenda koji treba još intenzivnije da se  nastavi ove i sledeće godine.
 1. U februaru je održana dodela nagrade “Andjelka Milić”.
 1. Zahvaljujući misiji OSCE-a koja je finansirala troškove puta i boravka, održano je predavanje profesora Jeffa Hearn-a na Filozofskom fakultetu u Beogradu, koji je svetski autoritet na polju istraživanja muškaraca i maskuliniteta. Time je naša sekcija dobila snžan podsticaj za svoj, inče, pionirski, ali prekopotreban rad na ovom istraživačkom polje, koje je čak i u njenom nazivu! Zahvaljujemo OSCE-u i profesoru Hearn-u.
 1. I ove godine je u organizaciji SEFEM-a uspešno održan ciklus predavanja u Zadužbini Ilije M. Kolarca pod nazivom FEMINIZAM U SRBIJI – TEORIJA , ISTRAŽIVANJA , STVARALAŠTVO, u okviru koga su koleginice, dr Svetlana Tomić, dr Jelena Stefanović, dr Suzana Ignjatović i dr Lilijana Čičkarić,  predstavile svoja istraživanja iz oblasti feminističkih i rodnih studija. Zahvaljujemo se koleginici Kseniji Špadijer na ukazanom poverenju i saradnji.
 1. U Institutu društvenih nauka, uz podršku HELVETAS-a, održana je međunarodna radionica: “Feminism, Knowledge Production and Social Change: Critical Perspectives from the Semiperiphery of Europe” (25 November 2017), na kojoj su učestvovale autorke različitih generacija iz zemalja u regionu i šire. Trenutno je u toku prikupljanje i recenziranje tekstova koji će biti objavljeni u časopisu “Sociologiji” 1/2018.
 1. Započet je rad na prikupljanju apstrakata i tekstova za Treći tom zbornika “Mapiranje mizoginije u 21. veku – diskursi i prakse”. U međuvremenu projekat je proširen na područje svih zemalja u regionu i rok je produžen do 30. aprila 2018. god, kako bi se pronašao izdavač i eventualni donator koji bi finansijski podržao izdavanje zbornika.
 1. U saradnji sa Institutom društvenih nauka započet je rad na projektu “Priznanje za znanje”. Zahvaljujući mladjim koleginicama, a pre svega koleginici Milici Resanović, obavljene su pripreme (prikupljanje mejl kontakata nučnica) za slanje upitnika, čija je izrada u toku.
 1. Rektoratu Beogradskog univerziteta 3. jula 2017. godine podneta je inicijativa za formiranje MULTIDISCIPLINARNOG CENTRA ZA ISTRAŽIVANJE RODNOSTI (Multidisciplinary Center for Gender Research – University of Belgrade) (videti na sajtu SEFEM-a). Na ovu Inicijativu Rektorat nije uopšte odgovorio, iako je ona zvanično predata i zavedena u arhivi. Iz poluzvaničnih i nezvaničnih izvora, pre svega na osnovu ličnih kontakata, pa i svojevrsnih pritisaka, stiče se utisak da je Inicijativa blokirana od strane “Centralnog komiteta za feminizam”. Tako je BU na pozicijama prihvatanja jednog isključivog “autoriteta za feminizam”.  O razlozima ove blokade i isključivanja svih ostalih, teško je govoriti, ali, naravno, uvek postoje nagadjanja i moguća objašnjenja. Vreme će pokazati zašto nije bilo spremnosti od strane BU da saradjuje i prihvati Inicijativu koja je u svojoj osnovi bila konstruktivna i inkluzivna, što je sasvim suprotan pravac delovanja u odnosu na “Centralni komitet za feminizam”.

Opšti zaključak je da je u okviru veoma ograničenih resursa,  zahvaljući nesebičnom angažovanju nekolicine žena, SEFEM uspeo  “da stane na noge”, što mu daje dobre šanse za uspeh u sledećim koracima. Ovom prilikom bih u svoje lično ime želela da se zahvalim svima onima koje su na različite načine doprinele razvoju SEFEM-a i njegovih projekata u proteklom periodu.

Predsednica SEFEM-a

Marina Hughson (Blagojević)

 

Leave a Reply