Izveštaj o radu SEFEM-a za 2018. godinu

IZVEŠTAJ O RADU SEFEM-a ZA 2018. GODINU

I ove godine dodeljena je nagrada ANĐELKA MILIĆ, po treći put. Žiri u sastavu dr Zorica Mršević, dr Stanislava Vujnović Barać i dr Lilijana Čičkarić su savesno obavule posao i zasluženo nagradile naše eminentne profesorke, aktivistkinje i borkinje za ženska prava: dr Nevenu Petrušić, mr Nadeždu Satarić, mr Svetlanu Janković, dr Anu Kolarić, Dragoslavu Barzut, dr Sonju Avlijaš i Inicijativu za prava osoba sa mentalnim invaliditetom. Dodela je održana i ove godine u svečanoj sali Filozofskog fakulteta u Beogradu, na bazi volonterskog fada dr Marine Blagojevič, dr Lilijane Čičkarić i Vesne.

U martu 2018. objavljen je temat u časopisu Sociologija broj 1, delimično na engleskom jeziku, pod istim nazivom kao i radionica FEMINISM, KNOWLEDGE PRODUCTION AND SOCIAL CHANGE: CRITICAL PERSPECTIVES FROM THE SEMIPERIPHERY OF EUROPE, održana u novebru 2017. godine u Institut društvenih nauka u Beogradu. Urednica temata bila je dr Marina Blagojević. Temat sadrži 24 teksa učesnica radionice i nekoliko pridodatih tekstova od strane redakcije časopisa Sociologija. Naišao je na izuzetno veliko interesovanje stručne javnosti u Srbiji i regionu. Tematski broj je predstavljen stručnoj javnosti u Institutu društvenih nauka, uz učešće urednice dr Marine Hjuson, urednika časopisa dr Slobodana Cvejića, predsednice SEFEM-a dr Lilijana Čičkarić i većeg broja autorki objavljenih tekstova.

U okviru redovnih aktivnosti SEFEM-a 7. juna 2018. godine održano je predavanje prof. dr Milice Antić Gaber, pod nazivom POLOŽAJ ŽENA U SLOVENIJI DANAS, u prostorijama EU Info centra, Kralja Milana 7, od 15-17 sati. Prof. dr Antić Gaber je govorila o položaju žena u politici posle poslednjih izbora u Sloveniji, rodnim kvotama u politici, o muškosti o politici, ali i o nasilju prema ženama i razvoju ženskih i rodnih studija u Sloveniji. Predavanje je organizovano u saradnji sa  Ženskom platformom za razvoj Srbije i Akademijom ženskog liderstva.

Raspisan je i poziv za prikupljanje tekstova za treći tom zbornika o mizoginiji pod nazivom MAPIRANJE MIZOGINIJE U 21. VEKU: DISKURSI I PRAKSE. Ovaj treći tom treba da nastavi u pravcu teoretizacije i to upravo oslanjanjem na prethodne tomove i tekstove u njima. Tekstove treba slati isključivo urednici zbornika dr Marini Hjuson na e-mail: marinablago@gmail.com Tekstovi mogu biti pisani na srpskom (B/H/S) ili na engleskom jeziku. Dužina tekstova treba da bude do 6 ooo reči, uključujući fusnote i reference.

I ove godine nastavili smo sa serijom predavanja koja se tradicionalno održavaju u Maloj sali Zadžbine Ilije M. Kolarca, ponedeljkom u 18 sati. Treći ciklus je sadržavao sledeća predavanja:  8. oktobar 2018. –  dr Zorica Mršević, naučna savetnica, mr Svetlana Janković, potpukovnica –  UČEŠĆE ŽENA U VOJSCI; 15. oktobar 2018. – prof. dr Violeta Šiljak i doc. dr Ivana Parčina –  ŽENE I OLIMPIJSKI POKRET – IGRE;  22. oktobar 2018. – prof. dr Nevena Petrušić – DISKRIMINACIJA ŽENA NA TRŽIŠTU RADA: OPIS STANJA I DELOTVORNOST PRAVNE ZAŠTITE;  29. oktobar 2018. prof. dr Maja Ćuk – (RE)KONSTRUKCIJA ŽENSKOG IDENTITETA U ROMANIMA MARGARET ETVUD.

Konačno je i krajem godine rešeno pitanje finansiranja nagrade ANĐELKA MILIĆ. Postigli smo sporazum sa organizacijom UN WOMEN za Srbiju, koja je rado prihvatila da podrži dodelu nagrade i bude oslonac u daljem radu SEFEM-a. Napravljen je dogovor da se dodela nagrade sastoji od prigodne svečanosti, koktela za zvanice, plakete i prigodnog poklona umetničke vrednosti eminentnih članica ULUS-a i ULUPUD-a. Ovaj plan će biti realizovan na sledećoj dodeli nagrade  2019. godine.

Usled prezauzetosti drugim obavezama potpredsednica SEFEM-a dr Marina Hjuson je krajem godine podnela ostavku na tu funkciju. Zahvaljujemo dr Marini Hjuson na bezpoštednom zalaganju, radu i neprocenjivom doprinosu u stvaranju, oblikovanju i trasiranju puta u razvoju SEFEM-a. U skladu sa tom promenom u narednom periodu biće preduzeta svojevrsna reorganizacija rada i uobličena nova strategija razvoja SEFEM-a. To će biti jedan od glavnih zadataka u 2019-toj  godini.

Beograd, 15. februar  2019. god.

Predsednica SEFEM-a

dr Lilijana Čičkarić, naučna savetnica

Institut društvenih nauka

Comments

comments

Leave a Reply