Fifth European Conference on Gender and Politics (ECPG 2017) – Laussane 8-10. june 2017.

Dr Lilijana Čičkarić, potpredsednica SeFem-a, učestvovala je na Petoj Evropskoj konferenciji o rodu i politici (European Conference on Politics and Gender 2017), Evropskog konzorcijuma za politička istraživanja (European Consortium for Political Research), koja je održana od 8-10. juna na Univerzitetu u Lozani u Švajcarskoj.

Na panelu 039 Rod i politički angažman (Gender and Political Engagement), dr Čičkarić je izložila rad pod nazivom Ne/vidljivost žena u politici Srbije (In/visibility of Women in Serbian Politics), predstavivši nalaze istraživanja o participaciji žena u institucijama i reprezentaciji u parlamentu Srbije. Na konferenciji su napravljeni dogovori o saradnji koja će biti realizovana u okviru rada na zajedničkim projektima sa SEFEM-om.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Leave a Reply