Vesti

Регионална мрежа за истраживање рода и политике у Југоисточној Европи (GenPolSEE)

Logo GenPolSEE 300x96 1
Феминистичка политикологија током протекле три деценије развијала се с фокусом на уродњавање истраживачких методологија, теоријских расправа и емпиријских истраживања. Феминистичке политичке науке, суседне дисциплине и интердисциплинарна истраживања обликовали су нове приступе теорији и пракси зарад производње знања које ће имати директан значај за постизање циљева женских покрета, независно да ли у оквиру јавних политика или у политичким институцијама у најширем смислу. Истраживања рода и политике покушавају да идентификују препреке за промене и могућности за ширу родно-одговорну трансформацију. Ипак, сведокиње/сведоци смо континуиране маргинализације феминистичких политичких анализа у оквиру друштвених наука главног тока и растуће опозиције родним студијама у Европи, али и шире. Ови негативни трендови стигли су и у југоисточну Европу, те је феминистичка политикологија и даље на маргинама, препуштена индивидуалном ангажману и иницијативама. Како би се промовисала регионална сарадња у овој области, покренута је Истраживачка мрежа Род и политика у југоисточној Европи (Gender and Politics Research Network in SouthEast Europe Еуропе – GenPolSEE).

Comments

comments