Temida, časopis o viktimizaciji, ljudskim pravima i rodu (3) 2022

Objavljen je treći broj časopisa u 2022. godini https://vds.rs/File/NajavaTemida3-22.pdf Ovde možete pročitati i drugi https://vds.rs/File/Temida2202.pdf i prvi broj https://vds.rs/File/Temida2201.pdf Kroz sva tri broja u 2022. godini obeležava se jubilej 25 godina izlaženja naučnog časopisaTemida! Temida je naučni časopis o viktimizaciji, ljudskim pravima i rodu, koji izdaje Viktimološkodruštvo Srbije od 1998. godine. Prema kategorizaciji naučnih časopisa […]

Nagrada Anđelka Milić 2023 – Vera Kopicl i Silvia Dražić – (Re)konekcija

Savez feminističkih organizacija (Re) konekcija je udruženje ženskih nevladinih organizacija koje čuva, sistematizuje, digitalizuje i promoviše feminističku baštinu, a ujedno predstavlja aktuelnu žensku umetnost, teoriju i aktivizam. (Re) konekciju vode Vera Kopicl i Silvia Dražić, prisutne na novosadskoj nezavisnoj kulturnoj sceni već skoro tri decenije. U periodu od od 2017. do 2022. svog delovanja unutar (Re) konekcije predstavile su […]

Nagrada Anđelka Milić 2023 – prof. dr Katarina Lončarević

Monografija Katarine Lončarević Pobuna potčinjenih znanja: uvod u feminističke epistemologije, objavljena je 2022. godine u izdanju Univerziteta u Beogradu – Fakulteta političkih nauka i Centra za studije roda i politike, jedna je od retkih knjiga ove vrste, na srpskom jeziku i sasvim je jedinstvena. Monografija obrađuje ključne teme feminističke epistemologije, polazeći od pitanja ko zna, […]

Nagrada Anđelka Milić 2023- dr Zorana Antonijević

Dr Zorana Antonijević ima 20 godina iskustva u osnaživanju žena i gender mainstreaming-u u postkonfliktnim i postsocijalističkim okruženjima. Njena ekspertiza uključuje više od 10 godina vođenja rodnog portfolija u Organizaciji za bezbednost i saradnju u regionu Balkana. Zoranin radni istorijat dokazuje niz tematskih oblasti koje se odnose na reformu sektora bezbednosti, prava žena i inicijative […]