Organizacija

Predsednica:

 dr Lilijana Čičkarić

Naučna savetnica

Upravnica Centra za sociološka i antropološka istraživanja

Institut društvenih nauka, Beograd

Koordinatorka:

dr Ana Pajvančić Cizelj

Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Leave a Reply