Članstvo

Pozivamo sve koji se bave feminističkim i rodnim istraživanjima, feminističkim stvaralaštvom i istraživanjima maskuliniteta,  da se učlane u  Sekciju za feministička istraživanja i kritičke studije maskuliniteta (SEFEM).

Molbu za prijem u SEFEM pošaljite na e-mail: FemSek12@yahoo.com

Leave a Reply