SEFEM – Sekcija za feministička istraživanja i kritičke studije maskuliniteta

Andjelka 3. 2JPG

Inicijativa je  pokrenuta  sa dubokim uverenjem da postoji velika potreba za intelektulanom  razmenom, međusobnom podrškom i saradnjom,  kako bi se unapredilo i stvaranje znanja, ali i recepcija i priznavanje feminističkih akademskih istraživanja u našoj akademskoj zajednici i širem društvu. Verujemo da je ovo kritičan momenat za pokretanje ovakve inicijative. Sekcija će imati epistemičke ciljeve (unapređivanje znanja iz ove oblasti i izgradnja epistemičke zajednice), profesionalne ciljeve (unapređivanje položaja onih koji/e se bave ovom oblašću i prepoznavanje njihovog doprinosa), kao i političke ciljeve (feministički projekat društvene transformacije, zalaganje za rodnu ravnopravnost, kao i borba protiv antifeminizma).

Za predsednicu sekcije je bila izabrana prof. Anđelka Milić (Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu), za potpredsednicu dr Marina Blagojević (Institut za sociološka i kriminološka istraživanja), a koordinatorku mr Isidora Jarić (Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu). Zapisnici sa prva dva osnivačka sastanka Sekcije mogu se pročitati ovde (6. juni 201220. decembar 2012).

Sekcija se danas sastoji od užeg i šireg kruga članova/članica. Uži krug predstavljaju oni/e koji/e su ujedno i članovi/članice Srpskog sociološkog društva, a širi krug oni/e koji su izvan SSD, ali se bave istraživanjima u ovoj oblasti.

Od 2014 – 2017. godine predsednica SEFEM-a je bila dr Marina Hjuson, a  od 2018. godine sekciju vodi dr Lilijana Čičkarić, naučna savetnica iz Centra za sociološka i antropološka istraživanja Instituta društvenih nauka u Beogradu.

 

Leave a Reply