mr Svetlana Janković, potpukovnica, Institut za strategijska istraživanja

NAGRADA “ANĐELKA MILIĆ” 2018 za uvođenje ili podsticanje praksi koje značajno doprinose uspostavljanju rodne ravnopravnosti u organizacijama, institucijama ili u lokalnim zajednicama, na osnovu saznajnih uvida iz rodnih studija

Potpukovnica mr Svetlana Janković je uzor prepoznate borkinje rodne ravnopavnosti, nediskriminacije i prevazilaženja mizoginije u sistemu bezbednosti, još od vremena kada je reč „potpukovnica“ označavala tek potpukovnikovu suprugu, do danas kada je ona jedna od retkih žena u Srbiji koja i sama nosi taj čin. Ona je svojim životom uvodila rodnu dimenziju na mestima na kojima je to bilo ne samo teško, već je izgledalo kao nemoguća misija jer se radilo o tvrdim strukturama muških poslova i čvrste vojne hijerarhije. Potpukovnica Janković je uspela u tom ambijentu da da svoj životni doprinos naučnim istraživanjima i radom koji su podsticali rodnu ravnopravnost i praktičko-kritički pristup maskulinitetu. Ličnim primerom je pokazivala kako se entuzijazmom i ambicijom doprinosi boljim i ravnopravnim odnosima i u sistemima u kojima muškarci još uvek drže sve poluge moći.

Tokom prošle godine, potpukovnica Janković je u koautorstvu objavila 7 naučnih radova u kojima preispituje učešće žena u oružanim snagama savremenog doba, primenu principa lokalnog vlasništva – od viktimizacije do osnaživanja žena, rodni pristup bezbednosti u pravnoj državi, faktore učešća žena u oružanim snagama i antidiskriminacioni mehanizam „osobe od poverenja“ u funkciji unapređenja rodne ravnopravnosti. Značajan doprinos je učinila svojim učešćem u izradi prvog i drugog Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1325 „Žene, mir i bezbednost“, kao i svojim daljim učešćem u njegovoj primeni. Ona je imenovana za kontakt osobu ispred Ministarstva odrbane u saradnji sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije. Redovno obučava svoje koleginice i kolege u uniformi i van nje o značaju rodne ravnopravnosti u Vojsci Republike Srbije.

Leave a Reply