mr Nadežda Satarić, Snaga prijateljstva – Amity

NAGRADA “ANĐELKA MILIĆ” 2018 za podršku razvoju stvaranja znanja iz oblasti rodnih studija u Srbiji (teorija i istraživanja)

NadezdaSataric_nov2017

Ime Nadežde Satarić se već decenijama jasno i nedvosmisleno povezuje sa borbom za prava starijih ljudi u Srbiji, čemu je posvetila najveći deo svog profesionalnog života. Ali njena je zasluga značajna i u prodoru principa socijalnog rada u zajednici zasnovanoj na ljudskim/ženskim pravima i nediskriminaciji u institucionalnoj praksi. Iako u socijalnoj zaštiti radi mnogo žena, tamo još uvek nisu mali otpori rušenju patrijarhata, iznutra i spolja. Zato stručnjakinje kao što je Nadežda imaju toliko važnu i transformativnu ulogu, jer je ona jedna od onih prvih koji su menjali anahrone prakse i politike.

Odrastanje uz baku (Maju) Tijanu uticalo je na to da Nadežda Sararić utka deo te ljubavi i u svoj profesionalni angažman socijalne radnice radeći sa starijima u domovima penzionera i kasnije u organizaciji civilnog društva. U poslednjih 18 godina na čelu je Mreže mobilnih timova za pomoć najugroženijim pojedinicima iz izbegličke i raseljeničke populacije. Članica je Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za Poglavlje 19 – Socijalna politika i zapošljavanje; Ženske platforme za razvoj Srbije, 2014–2020; a bila je i članica Radne grupe Vlade Republike Srbije za socijalno uključivanje, 2010–2013; predvodila grupu za stare u konsultativnom procesu pri izradi Zakona o socijalnoj zaštiti 2011. i obavljala mnoge druge savetodavne funkcije u državnim telima.

Leave a Reply