Otvoren poziv za prijavljivanje za Nagradu ANĐELKA MILIĆ 2023

Veliko nam je zadovoljstvo što možemo da objavimo

Poziv za prijavljivanje kandidatkinja i kandidata za nagradu ANĐELKA MILIĆ
koju dodeljuje Sekcija za feministička istraživanja i kritičke studije maskuliniteta (SEFEM)

Nagrada se dodeljuje u 5 komplementarnih kategorija:

– Za najbolji naučni rad domaće autorke ili autora u oblasti društvenih i humanističkih nauka (uključujući studije kulture) i nauke o umetnosti, koji je objavljen u 2022. godini, u zemlji i/ili inostranstvu, a koji predstavlja značajan naučni doprinos rodnim i feminističkim studijama (teoriji i istraživanjima) u Srbiji. Nagradjene autorke i autori moraju biti državljani Republike Srbije.

– Za podršku razvoju stvaranja znanja iz oblasti rodnih i feminističkih studija u Srbiji (teorija i istraživanja). Laureati mogu biti naučne, akademske i institucije kulture, mehanizmi za rodnu ravnopravnost, NVO, medjunarodne organizacije, sa sedištem u Republici Srbiji, kao i istaknuti pojedinci i pojedinke (novinari i novinarke, političari i političarke, aktivisti i aktivistkinje, itd.).

– Za uvodjenje ili podsticanje praksi koje značajno doprinose uspostavljanju rodne ravnopravnosti u organizacijama, institucijama ili u lokalnim zajednicama, na osnovu saznajnih uvida ostvarenih putem feminističkih istraživanja i kritičkih studija maskuliniteta. Laureati mogu biti pojedinke i pojedinci državljani Srbije koji se nalaze na mestima donosioca odluka, a koji su svojim konkretnim zalaganjem doprineli da se feministička istraživanja i znanje pretoče u konkretne inovativne i uspešne projekte.

– Za kreativni poduhvat iz svih područja stvaralaštva koji koristi saznanja iz oblasti feminističke teorije i istraživanja, kao i kritičkih studija maskuliniteta i na originalan i komunikativan način prenosi poruku o vrednosti i značaju rodne ravnopravnosti. Laureat može biti pojedinac/pojedinka, kreativni tim ili organizcija/institucija iz Republike Srbije.

– Za izuzetan ili životni dorinos koji su pojedinci ili pojedinke ostvarile u stvaranju znanja iz oblasti rodnih i feminističkih studija i njihove primene u ženskom pokretu, kao i afirimaciji politika rodne ravnopravnosti u Srbiji.

ROK ZA PRIJAVLJIVANJE JE 1. FEBRUAR 2023. godine.

Predlozi se dostavljaju isključivo na  e-mail adresu: NagradaAM@yahoo.com

Predlog treba da sadrži:

– Ime i prezime predlagačice/predlagača i kontakte

– Naznaku za koju kategoriju se konkuriše (žiri zadržava pravo da promeni predloženu  

  kategoriju)

– Ime i prezime kandidatkinje/kandidata, grupe ili organizacije/institucije koji se kandiduju i kontakte

– Naziv autorskog dela

– Obavezno dostavljen po jedan primerak autorskog dela – u protivnom se predlog neće razmatrati

– Kratko obrazloženje

– Kratku biografiju kandidatkinje/kandidata, ili kratak istorijat grupe, organizacije, institucije.

Ohrabruju se autorke i autori da se i sami prijavljuju za nagrade, kako bi se umanjili efekti marginalizacije, nevidljivosti i nerazumevanja kojima je feminističko stvaralaštvo i iskustvo u celini često izloženo.

I ove godine imamo veliku podršku naših prijatelja iz UN WOMEN u zajedničkim naporima da nagradimo najbolje od nas.

Odluke o nagradama donosi žiri u sastavu:
– dr Adriana Zaharijević, viša naučna saradnica u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu,
– prof. dr Svetlana Tomić,  Alfa BK Univerzitet u Beogradu
– dr Lilijana Čičkarić, naučna savetnica u Institutu društvenih nauka u Beogradu.

S R E Ć N O!

Comments

comments

Leave a Reply