Nagrada Anđelka Milić 2023 – dr Kosana Beker

Dr Kosana Beker već dugi niz godina pruža snažnu podršku razvoju stvaranja znanja iz oblasti rodnih studija u Srbiji. Ona je okupila i rukovodila timovima istraživačica i neposredno učestvovala u istraživanju društvenih i institucionalnih odgovora na femicid u Srbiji, koje predstavlja prvo interdisciplinarno istraživanje femicida kod nas. Femicidom se bavila i na regionalnom nivou, kroz istraživanje femicida u Crnoj Gori i Albaniji i postavljanje osnova za uspostavljanje regionalnog tela za praćenje femicidaTeme kojima je dr Kosana Beker posvetila posebnu pažnju su i nasilje prema ženama i devojčicama, kao i položaj žena sa invaliditetom. Rezultati istraživanja do kojih je dolazila doprineli su snažnom razvoju feminističke pravne teorije, posebno feminističke jurisprudencije. Izoštrili su, proširili i produbili feminističku kritiku pozitivnog prava i predstavljaju putokaze za dalji rad na urodnjavanju aktuelnog pravnog poretka.

Dr Kosana Beker je rođena u Beogradu, 27. jula 1972. godine. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, krivično-pravni smer, 1998. godine, a 2001. godine položila je pravosudni ispit. 2008. godine na Univerzitetu za mir San José, Kostarika, završila je mastar studije Rod i izgradnja mira (Gender and Peace Building). Odbranom doktorske disertacije “Višestruka diskriminacija žena u Srbiji i odabranim državama Evropske unije: uporedna analiza“ 2019. godine godine, okončala je doktorske rodne studije na Univerzitetu u Novom Sadu, u okviru ACIMSI, Centra za rodne studije. Kandidatkinja je programska direktorka udruženja građanki FemPlatz i aktivistkinja je sa dugogodišnjim iskustvom u radu u civilnom sektoru. Bila je angažovana kao stručnjakinja u pripremi brojnih strateških dokumenata, priručnika i vodiča dobre prakse, kao i u kreiranju i sprovođenju brojnih obuka iz oblasti ljudskih prava, rodne ravnopravnosti, antidiskriminacionog prava. Ima bogato iskustvo u teorijsko-empirijskim istraživanjima u oblasti ljudskih prava i zaštite od diskriminacije.

Comments

comments

Leave a Reply