Nagrada Anđelka Milić 2022 – Projekat “Ženski pokret 2020”, dr Jelena Milinković i saradnice Instituta za književnost i umetnost

Projekat Ženski pokret 2020 posvećen je obeležavanju stogodišnjice pokretnja časopisa Ženski pokret (1920–1938), kao prvog i najdugovečnijeg feminističkog časopisa u međuratnoj Jugoslaviji, odnosno časopisa iza kojeg je stojala razvijena organizacija najpre Društva za prosvećivanje žene i zaštitu njenih prava, a zatim Alijansa ženskih pokreta u Kraljevini SHS/Jugoslaviji. Projekat Ženski pokret 2020 nastao je na inicijativu dr Jelene Milnković i dr Žarke Svirčev, naučnih saradnica Instituta za književnost i umetnost u Beogradu. Zvanično je pokrenut je kao potprojekat dr Jelene Milinković na institutskom projektu Uloga srpske periodike u formiranju književnih, kulturnih obrazaca, a svoj život nastavio u okviru institutskog Odeljenja Periodika u istoriji srpske književnosti i kulture. Osmišljen je – i do kraja realizovan – kao veoma složen i zahtevan istraživački i organizacioni poduhvat, čiji cilj je bio da se postojeća znanja o časopisu sačuvaju i da se stvore nova. Kao krajnji rezultat Projekta objavljen je zbornik Časopis Ženski pokret (1920–1930) koji sadrži 33 rada i predstavlja izuzetan doprinos feminističkim studijama periodike i istraživanjima jugoslovenskog i globalnog feminizma u gorenavedenim disciplinama.

Dr Jelena Milinković (1981) je naučna saradnica Instituta za književnost i umetnost. Diplomirala je 2006. godine na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na Grupi za srpsku književnost i jezik sa opštom književnošću. Na istom fakultetu je 2008. odbranila master rad i 2016. doktorsku tezu Ženska književnost u časopisu Misao 1919–1937. Od 2010. godine bila je članica srpskog tima međunarodnog COST projekta Women Writers in History (2009– 2013). Od 2011. do 2016. godine saradnica je projekta Knjiženstvo – teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine. Od januara 2017. godine zaposlena je u Institutu za književnost i umetnost. Od 2021. godine rukovodi Odeljenjem Periodika u istoriji srpske književnosti i kulture.

Comments

comments

Leave a Reply