Nagrada Anđelka Milić 2022 – Emerita prof. dr Branka Lazić, Univerzitet u Novom Sadu

Emerita prof dr. Branka Lazić je prepoznala prostor iz svog domena kako da podrži žene, i to u onom delu u kojem one najčešće samostalno donose odluke – a to su njihove kućne bašte. Pa su tako povezivanje tradicionalnog znanja iz povrtarstva i cvećarstva žena sa modernom naukom, bio – baštovanstvo i organizovanje žena u vezi ekološke i organske proizvodnje i prerade, postali važan deo napora i rada prof. dr Branke Lazić na unapređenju ekonomskog položaja žena na selu i uopšte u oblasti agronomije. Neki primeri programa u kojima je učestvovala su : Multifunkcionalna poljoprivreda kao mogućnost za ekonomsko osnaživanje žena sa sela, Organska hrana – šansa za sve, Mentorska podrška u oblasti organske proizvodnje, Konferencije i skupovi na temu ekonomskog statusa žena na selu, Rad sa mališanima na organskoj proizvdodnji u predškolskim ustanovama itd. Samo od 2013. do 2015. profesorka Lazić obučila je 1500 žena na selu u oblasti organske poljoprivrede. Sa obukama i mentorskim radom nastavila je da radi i kasnije. U okviru Ženske platforme za razvoj Srbije prof. dr Branka Lazić radila na analizi stanja i preporukama u oblasti poljoprivrede i rodne ravnopravnosti, učestvovala na konferencijama, seminarima i panelima.

Emerita prof dr Branka G. Lazić, sada u penziji, bila je redovna profesorka Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Naučni rad profesorke Lazić obuhvata istraživanja bioloških osobina povrća, uticaja agroekoloških i agrotehničkih mera na proizvodnju i kvalitet povrća u konvencionalnoj i ekološkoj proizvodnji. Do sada je objavila preko 303 naslova, od čega je jedina autorka u 73 rada, prva autorka u 188 radova. U inostranstvu je objavila 25 radova, a po pozivu održala je 12 referata, i u zemlji 28 referata. Objavila je 12 studija, 19 projekata.

Emerita prof. Branka Lazić nosilac je Ordena zasluga za narod sa srebrnim zracima (1979), Povelje Grada Novog Sada (1979), Nagrade oslobođenja Vojvodine (1984), Prvomajske nagrade saveza sindikata Novog Sada (1987) i Medalje International society for Horticultural Science – Section of Vegetables (1996). Nagrađena je za životni doprinos Asocijacije univerzitetskog nastavnog kadra Novog Sada 1998.godine, a 2011. dobitnica je i godišnje nagrade AP Vojvodine za rodnu ravnopravnost.

Comments

comments

Leave a Reply