Nagrada Anđelka Milić 2022 – dr Mirjana Dokmanović, Institut društvenih nauka, Beograd

Dr Mirjana Dokmanović je kao pravnica feminističke orijentacije, istraživačica, naučnica i aktivistkinja, svojim više od dve decenije dugim naučno-istraživačkim, aktivističkim i predavačkim radom dala značajan doprinos unapređenju i afirimaciji politika rodne ravnopravnosti, ženskih prava i prevencije i eliminacije rodno zasnovanog nasilja, uključujući porodično nasilje, potom, razvoju strateškog okvira u oblasti suzbijanja porodičnog nasilja, kao i razvoju ženskog pokreta u Srbiji. Suosnivačica je dve ženske organizacije: Centra za ženske studije 1997. godine i Ženskog centra za demokratiju i ljudska prava 2000. godine u Subotici. Autorka je niza publikacija koji su neprocenjiv resurs za produbljivanje postojećih i sticanje novih znanja u oblasti rodne ravnopravnosti, porodičnog nasilja i uticaja globalizacije i tranzicije na žene i druge ranjive grupe.

Dr Mirjana Dokmanović je naučna saradnica Centra za pravna istraživanja Instituta društvenih nauka u Beogradu. Bila je direktorka International Action Network on Small Arms (IANSA) sa sedištem u Londonu, Velika Britanija (2011-2012). U tom periodu bila je aktivno uključena u zalaganje za integrisanje rodno zasnovanog nasilja u Konvenciju UN o trgovini oružjem usvojene 2013. godine. Doktorirala je 2007. u Centru za rodne studije, ACIMSI u Novom Sadu na temu: „Globalizacija i razvoj zasnovan na ljudskim pravima iz rodne perspektive“. Osnovne oblasti njenog rada su: pravo, međunarodno javno pravo, međunarodno pravo ljudskih prava, rodne studije. Posebne oblasti ekspertize dr Dokmanović su u domenu ženskih ljudskih prava, feminističke ekonomije, rodno zasnovanog nasilja i položaja i prava žrtava. Od 1998. godine koordinirala je brojne evropske, nacionalne i lokalne projekte u oblasti unapređenja rodne ravnopravnosti i suzbijanja rodno zasnovanog nasilja.

Comments

comments

Leave a Reply