Nagrada Anđelka Milić 2022 – doc. dr Karolina Lendák-Kabók, Univerzitet u Novom Sadu

Doc. dr Karolina Lendák-Kabók je rukovoditeljka Univerzitetskog centra za  interdisciplinarne i multidisciplinarne studije od 2021. godine, u okviru koga radi na promovisanju rodne ravnopravnosti u visokom obrazovanju i ponovnoj akreditaciji master studija roda na ovom Univerzitetu. Dr Lendák-Kabók je koordinirala rad na Akcionom planu za rodnu ravnopravnost Univerziteta u Novom Sadu koji je usvojen 2021. godine.   Zahvaljujući njenom zalaganju Univerzitet u Novom Sadu postao je takođe deo istraživačkog projekata UniSAFE Making universities and research organisations safe from gender-based violence koji finansira Evropska unija u okviru Horizon 2020 programa i UNIGEM University and Gender Mainstreaming  koij podržava Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a koordinator je TPO Fondacija  iz Sarajeva.

Dr Karolina Lendák-Kabók je rođena 1986. godine u Novom Sadu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Novosadskog univerziteta. Pitanjima rodne i intersekcionalne diskriminacije bavi se već desetak godina i na istu temu je odbranila doktorsku disertaciju u Centru za rodne studije (ACIMSI) Univerziteta u Novom Sadu 2019 godine. Docentkinja je na Katedri za socijalni rad na Filozofskom fakultetu UNS.  Objavljuje radove iz oblasti  manjinskih identiteta i društvene integracije, multikulturalnih studija, položaja žena u prirodnim, tehničkim, inžinjerskim i matematičkim naukama (STEM), strategijama usklađivanja porodičnog života i karijernih postignuća žena.

Comments

comments

Leave a Reply