Nagradа Anđelka Milić 2021 – prof. dr Mirjana Bobić – O udovicama ili o jednoj društvenoj nepravdi (Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, 2020)

Studija je nastala na bazi obrade podataka istraživanja u okviru teme „Politike roditeljstva“, koja je bila deo makroprojekta Instituta za sociološka istraživanja „Izazovi nove društvene integracije u Srbiji – koncepti i akteri“ (2011-2020). Plan ovog kvalitativnog istraživanja je koncipirala Anđelka Milić sa ciljem da se istraži procesualnost prelaska u udovištvo iz ugla žena/majki. Reč je o ženama uzrasta od 18-55 godina nižeg, srednjeg i višeg obrazovanja, koje su se suočile sa smrću muža u mirnodoskim uslovima (tzv. mirnodopske udovice) i ženama čiji su muževi poginuli usled oružanih sukoba na prostorima bivše Jugoslavije i Kosova i Metohije, tokom i krajem 1990-tih (tzv. ratne udovice). Anđelka Milić, preminuvši u proleće 2014., nažalost, nikada nije stigla da obradi prikupljenu empirijsku evidenciju i objavi rezultate ovog jedinstvenog i originalnog istraživanje jedne posebne, višestruko marginalizovane kategorije žena, njihove dece i porodica, socijalno isključenih i izrazito vulnerabilnih.

Mirjana Bobić, redovna profesorka na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Diplomski, magistarski i doktorski rad odbranila na Filozofskom fakultetu u Beogradu pod mentorstvom prof dr Anđelke Milić. Bavi se temama iz socijalne demografije, sociologije porodice, rodnih studija, populacionim politikama, studijama migracija. Bila je upravnica ISI FF od 2015. do 2018. godine. Usavršavala se u Italiji i Holandiji. Boravila je tokom 2006. u SAD-u, u okviru programa JFDP na postdoktorskim studijama na Univerzitetu Južnog Mejna. Članica je Društva demografa Srbije i Srpskog sociološkog društva, kao i Evropske populacione asocijacije.

Comments

comments

Leave a Reply