Nagrada Anđelka Milić 2021 – dr Adriana Zaharijević – Život tela – Politička filozofija Džudit Batler (Akademska knjiga, Novi Sad, 2020)

Adriana Zaharijević je, odlučivši se da se upusti u avanturu tumačenja Džudit Batler na našim jezicima, zapravo učinila jedan ogroman, u sferi obrazovanja prosvetiteljski a u domenu aktivizma emancipatorski, poduhvat. Njeno, dugogodišnje predano i posvećeno bavljenje filozofijom Džudit Batler, omogućilo joj je da napiše veoma čitljivu, jasno i precizno artikulisanu monografsku publikaciju, sa veoma preciznim teorijskim i terminološkim aparatom. Knjiga je podeljena u četiri tematske celine: Ontologija i politika, Performativnost, Moć delovanja, Življiv život. Poglavlja obuhvataju širok opus misli i radova Džudit Batler i prevazilaze, ali nikako ne isključuju, isključivo pitanja vezana za teorije roda. Utoliko je i značaj ove monografije veći.

Briljantnost ovog dela počiva na tome što u jednakoj meri poseduje filozofsku i ljudsku intuitivnost i povezuje ih autentičnošću koja se ne libi da bude u kontekstu snažno opredeljenom da operiše u javnom prostoru. Jednako beskompromisna u pisanju kao i u promišljanju, ova monografija predstavlja i ogledalo i krunu dosadašnjeg javnog, društvenog delovanja Adriane Zaharijević koje korespondira sa širokom javnošću utirući put korektivnom i konstruktivnom delovanju u društvu.

Adriana Zaharijević (1978) je diplomirala filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Sve kasnije nivoe studija završila je Fakultetu političkih nauka, spajajući političku filozofiju, feminističku teoriju i društvenu istoriju 19. veka. Polja istraživačkih interesovanja su joj: politike roda, studije društvene angažovanosti, filozofija Džudit Batler. Tekstovi su joj prevedeni na više evropskih jezika, a autorka je monografija: Postajanje ženom (2010), Ko je pojedinac? Genealoško propitivanje ideje građanina (2014, 2019) i Život telā. Politička filozofija Džudit Batler (2020). Članica je Udruženja književnih prevodilaca Srbije od 2003. godine. Kao viša naučna saradnica zaposlena je na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu, i koordinatorka je Grupe za studije angažovanosti IFDT od 2014. godine.

Razgovor o knjizi možete poslušati na yutube strani  IFDT  https://www.youtube.com/watch?v=QaVpSEZqjtY

Comments

comments

Leave a Reply