Nagrada Anđelka Milić 2021 – Nataša Milojević i Fond za socijalne i demokratske inicijative (FOSDI)

Fond socijalne i demokratske inicijative (FOSDI) osnovan je avgusta 2000. godine u Beogradu. Aktivna je organizacija civilnog društva čija je misija doprinos demokratkom socijalnom razvoju. Formiran je kako bi se pre svega bavio edukacijom i obrazovanjem građana i građanki za odgovorno društveno i političko delovanje, što je implementirano kroz niz edukativnih programa. Glavne ciljne grupe delovanja su političke partije, sindikati, organizacije građanskog društva, akademskog sektora i mediji. Metode delovanja obuhvataju razne oblike edukacije i međusobno povezivanje aktera sa osnovnom idejom uvođenja u glavne političke tokove promišljanja o položaju žena i praktičnoj primeni principa rodne ravnopravnosti. Kroz svoje programe FOSDI radi na izgradnji i postizanju adekvatnog nivoa rodno osetljivog društva i jednakih prava, izražavajući solidarnost sa svim marginalizovanim društvenim grupama. FOSDI je članica Saveta Mreže za rodnu ravnopravnost  Jugoistočne Evrope (CEE GENDER NETWORK) i Saveta organizacija civilnog društva pri NATO-u za agendu Žene, mir, bezbednost (CSAP to NATO).

Jedan od nedavno realizovanih programa je Kreni napred (Move Forward), sprovoden u nekoliko faza od 2014 – 2020 i odnosi se na primenu Rezolucije 1325 SB UN Žene, mir, bezbednost i Nacionalni akcioni plan povezan sa ovom rezolucijom. Učešće je uzelo preko 500 direktnih učesnika, zajedno sa ženama iz Ministarstva odbrane, Vojske Srbije, Vojne akademije, MUP-a i skupštinskih tela lokalnih izvršnih zajednica, kao i u partnerstvu sa državnim institucionalnim agencijama i kancelarijama. Takođe važan program je Sigurnost za žene, devojke i decu u lokalnim multikulturnim i multietničkim zajednicama. Program je realizovan u 8 srpskih opština, sa 4 dokumentarna filma koja su proizvedena i emitovana na nacionalnoj televiziji i prikazana na lokalnom i međunarodnom nivou. Takođe je održano 12 radionica, 1 međunarodna konferencija, 9 nacionalnih konferencija / tribina i obučeno 60 osoba.

Nataša Milojević, direktorka  FOSDI-ja je politikološkinja i sociološkinja kulture. Bila je narodna poslanica i šefica poslaničke grupe SDP od januara 2001. do jula 2004. godine.  Jedna je od osnivača socijal- demokratskih partija i pokreta u Srbiji, kreativni direktor desetine kampanja za podizanje javne svesti, šef kreativnog tima DOS-a, dobitnica nagrade „Kreativna ličnost godine” 2001 (Udruženje privrednih novinara Srbije i Privredna komora Srbije). Inicirala je i pokrenula osnivanje FOSDI-ja, kako bi se ideje demokratskog društva u pravednom socio-ekonomskom okruženju razvijale i primenjivale i u 21. veku. Kao suvlasnica kompanije IDEJA, potpisuje produkciju desetine dokumentarnih filmova, nekoliko igranih i priličnog broja različitih video i TV formi.

 

Comments

comments

Leave a Reply