Nagrada Anđelka Milić 2020 – Pukovnica dr Katarina Štrbac

Пуковница, др Катарина Штрбац, је примљена у ЈНА 1989. године. Једна је од првих жена официра, која је то постала када професионална војничка каријера није била доступна женама. Данас је директорка Дирекције за европске интеграције и управљање пројектима Министарства одбране Републике Србије.

Од јануара 2018. године је саветница  Министра одбране за спровођење НАП-а за примену Резолуције 1325 Савета безбедности УН – жене, мир и безбедност у Републици Србији, где обавља следеће дужности: брине о стварању предуслова за достизање циљева НАП-а,  иницира активности за увођење родне перспективе у политике и програме MO i ВС; учествује у раду тела Владе РС у вези родне равноправности, спречавања насиља над женама и сл.; прати реализацију вођења континуиране евиденције о заступљености жена професионалних војних лица и цивилних лица у MO i ВС, њиховом школовању, усавршавању и каријери и у учешћу у мултинационалним операцијама и мисијама; у својству експерткиње држи предавања у земљи и иностранству о достигнутом степену родне равноправности у Министарству одбране и Војсци Србије и представља контакт особу за НАТО Комитет за родну равноправност и НАТО науку за мир и безбедност.

Укључена је у пројекат Јачање родне перспективе у реформи сектора безбедности на Западном Балкану. Такође је организовала са UNDP SEESAC  два семинара за едукацију особа од поверења на којима је обучено укупно 38 особа из Министарства одбране и Војске Србије. Укључена је у увођење механизма родно одговорног буџетирања који се први пут примењује у пракси ове године. Пуковница др Катарина Штрбац са правом доказује да је женама место у војсци, да нема места родним стереотипима о наводно мањим женским капацитетима и да је за имплементацију родне равноправности и институционалне промене у константној трансформацији сектора безбедности нужно потребно обезбедити место за жене у официрској униформи.

 

Comments

comments

Leave a Reply