Nagrada Anđelka Milić 2020 – Prof. dr Nataša Gospić

Prof. dr Nataša Gospić je diplomirala na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Doktorsku disertaciju je odbranila na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu na kome je bila i profesorka. Sada je prodekanka za osnovne i master studije Fakulteta za saobraćaj, komunikacije i logistiku, Univerziteta Adriatik u Baru. Za članicu inženjerske akademije Srbije izabrana je 2006. godine, a sada je potpredsednica ove akademije.

Osnivačica je i predsednica UG „Jednake mogućnosti“ kojim rukovodi od 2002. godine sa ciljem da ženama i muškarcima, na ravnopravnoj osnovi i pod ravnopravnim uslovima, olakša pristup savremenim informacionim i komunikacionim tehnologijama.

Angažman prof. dr Nataše Gospić u civilnom sektoru spaja njenu profesiju (inženjerka elektrotehnike) sa aktivizmom usmerenim na prenošenje praktičnih znanja o mogućnostima koje pruža korišćenje digitalnih tehnologija. Rodna ravnopravnost i prava žena, posebno nezaposlenih žena, žena sa sela, preduzetnica, naučnica  i mogućnosti koje digitalne tehnologije pružaju unapređenju njihovih prava i kvaliteta života, su područja na kojima profesorka Gospić predano deluje već dve decenije.

http://www.e-jednakost.org.rs/site/

Comments

comments

Leave a Reply