Nagrada Anđelka Milić 2020 – Jovanka Todorović, koordinatorka organizacije GETEN – Centra za prava LGBTIQA osoba

Jovanka Todorović je već godinama jedna od najaktivnih borkinja za LGBTIQA prava u Srbiji. U tom periodu je vodila preko 20 projekata, uključujući i onaj kojim je osnovana ERA LGBTI čije su aktivnosti posebno istaknute u 2017 godini.  Njen rad je permanentan, kontinuiran i diversifikovano usmeren na podsticanje, afirmaciju, promociju i zaštitu osnovnih ljudskih prava LGBTIQA osoba u Srbiji,  i sadrži aktivnosti kao što su organizovanje javnih događaja promovisanja prava, pisanje izveštaja međunarodnim i domaćim institucijama o stanju u Srbiji, organizovanje, vođenje i učestvovanje na treninzima o LGBTIQA pravima namenjenih raznim strukturama (nastavni i stručni kadar srednjih škola, medije, ministarstvo unutrašnjih poslova), permanentna komunikacija sa državnim organima i predstavničkim telima zaduženim za ljudska i manjinska prava u Srbiji, držanje javnih predavanja, intenzivno vođenje kampanja za usvajanje zakona o istopolnim porodicama i rodnom identitetu i primenu Nacionalne Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije.

Jovanka Todorović  je diplomirala na Fakultetu političkih nauka 2006. godine. Aktivistkinja od 2010 godine (Labris – programska koordinatorka 2010-2015; Gayten-LGBT- programska koordinatorka za javno zagovaranje 2015 ; ERA LGBTI-sekretarka Upravnog Odbora 2015-2017; Organizacioni odbor Parade ponosa 2011,2012, 2017,2018).  Vodila medijsku kampanju “Ljubav je zakon” za promociju zakona o registrovanim istopolnim zajednicama i učestvovala u otvaranju debate o pravnom prepoznavanju istopolnih zajednica u Srbiji – sastanci sa poslaničkim klubovima, ženskom parlamentarnom mrežom, aktivistima iz regiona 2017. Držala treninge za nastavni i stručni kadar srednjih škola, medije, ministarstvo unutrašnjih poslova. Organizovala dve međunarodne i jednu regionalnu konferenciju na temu prava LGBT osoba (2011; 2014; 2015). Predstavljala je stanje ljudskih prava  LGBTIQA osoba u Evropskoj Komisiji (2011 – 2016) i na fakultetima u Vašingtonu, Portlandu, Denveru (2014). Programska je koordinatorka organizacije Geten – Centra za prava LGBTIQA osoba u Srbiji.

Comments

comments

Leave a Reply