Nagrada Anđelka Milić 2020 – FemPlatz iz Pančeva i Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju iz Niša

Društveni i institucionalni odgovor na femicid u Srbiji I i II  je interdisciplinarno istraživanje femicida u Srbiji, koje je sprovedeno sa ciljem da se otkriju karakteristike femicida i utvrdi kakav je društveni i institucionalni odgovor na rodno zasnovano ubistvo žena. Istraživanje je realizovano kako bi se obezbedile šire informacije o fenomenologiji i etiologiji femicida u Srbiji, njegovom otkrivanju i kažnjavanju, kao i da bi se procenili kapaciteti relevantnih aktera za razumevanje dinamike, prirode i oblika femicida i delotvorno sprečavanje i suzbijanje ove pojave.

http://femplatz.org/library/publications/2019-11_Femicid_monografija_Druga_publikacija_E_primerak.pdf

http://femplatz.org/library/publications/2019-11_Femicid_monografija_Prva_publikacija_E_primerak.pdf

Udruženje građanki FemPlatz je neprofitno, nevladino i nestranačko udruženje koje se bavi zaštitom žena i devojčica od diskriminacije i ostvarivanjem njihovih prava. Osnivačice udruženja FemPlatz su dugogodišnje aktivistkinje i ekspertkinje sa preko 15 godina iskustva u radu iz oblasti zaštite ljudskih prava, rodne ravnopravnosti i sprečavanja diskriminacije na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou. FemPlatz ima tri osnovne strateške orijentacije: sprečavanja i iskorenjivanje diskriminacije i nasilja nad ženama i devojčicama; unapređivanje ekonomskog položaja i radnih prava žena; učešće žena u društvu i donošenju odluka, u okviru koje radimo i na jačanju institucionalnih kapaciteta ženskih organizacija.

http://www.femplatz.org/index.php

Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju je autonomna i neprofitna nevladina organizacija, osnovana decembra 1997. godine u Nišu. Rad u organizaciji se bazira na feminističkim principima solidarnosti, poverenja, tolerancije i dijaloga. Misija jeste promovisanje rodne ravnopravnosti i poboljšanje društvenog položaja žena. Ciljevi rada su sledeći: unapređivanje istraživanja od strane žena, za žene i na temu žena; proučavanje društvenog statusa žena; istraživanje nasilja prema ženama i drugih oblika kršenja ženskih prava; povećanje učešća žena u svim sferama društvenog života; podizanje kulturne svesti i samosvesti o položaju žena i rodnim odnosima; jačanje kapaciteta za osnaživanje žena i promene ideoloških predstava o ženama.

http://www.zicni.org.rs/

Comments

comments

Leave a Reply