Poverenica za zaštitu ravnopravnosti čestita dobitnicama nagrade „Anđelka Milić“ 2017

ČESTITKE DOBITNICAMA  NAGRADE „ANĐELKA MILIĆ“

AndjelkaPoverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković čestita dobitnicama godišnje nagrade „Anđelka Milić“ za izuzetan doprinos rodnoj ravnopravnosti kroz naučne radove, razvoj znanja, uvođenje ili podsticanje prakse rodne ravnopravnosti i kreativne poduhvate iz svih područja stvaralaštva.
Ovogodišnje dobitnice su dr Lilijana Čičkarić iz Instituta društvenih nauka za knjigu „Žene i politika iz rodne perspektive“, dr Stanislava Barać iz Instituta za književnost i umetnost u Beogradu za knjigu „Feministička kontrajavnost: žanr ženskog portreta u srpskoj periodici 1920-1941.“, prof. dr Fuada Stanković, bivša rektorka Univerziteta u Novom Sadu za osnivanje Rodnih studija, interdisciplinarnog postdiplomskog programa otvorenog za sve studente Univerziteta, dr Slobodanka Peković iz Instituta za književnost i umetnost u Beogradu za pionirski rad na istraživanju ženske periodike i književnosti koje su pisale žene, dr Zorica Mršević iz Instituta društvenih nauka u Beogradu za feministički angažman koji traje u kontinuitetu od 1992. godine do danas i koji se ogleda u uspešnom spajanju aktivizma, istraživanja i pedagoških aktivnosti, Aleksandra Vladisavljević i Sanja Nikolin, aktivistkinje i privatne preduzetnice koje su dugi niz godina angažovane na planu rodne ravnopravnosti. 

Nagrade su dobili i Dah teatar, Centar za pozorišna istraživanja iz Beograda za dugogodišnji rad na kreiranju i izvođenju predstava, radionica, seminara i predavanja koje se eksplicitno bave ratom sa pozicije zagovaranja antiratnih uverenja, kao i Projekat Femix Organizacije za promociju aktivizma za program afirmacije ženskog stvaralaštva.

Čestitke upućujemo i članicama žirija: prof. dr Biljani Dojčinović, dr Marini Hjuson i prof. dr Dragici Vujadinović. Nagrade dodeljuje Sekcija za feministička istraživanja i kritičke studije maskuliniteta (SEFEM) sa ciljem osnaživanja feminističke proizvodnje kontekstualizovanog znanja, pre svega putem originalnih i relevantnih istraživanja, kao i njihove kreativne upotrebe i primene u svim oblastima društvenog života u Srbiji.

Comments

comments

Leave a Reply