Poziv za prijavljivanje kandidatkinja i kandidata za nagradu „Anđelka Milić“ 2016

koju dodeljuje Sekcija za feministička istraživanja i kritičke studije maskuliniteta (SEFEM).

Obrazloženje

Nagrada “Anđelka Milić” se ustanovljuje sa ciljem osnaživanja feminističke proizvodnje kontekstualizovanog znanja, pre svega putem originalnih i relevantnih istraživanja, kao i njihove kreativne upotrebe i primene u svim oblastima društvenog života u Srbiji. Osnovna namera osnivača je, sa jedne strane, prepoznavanje vrednosti ovog znanja i feministički orijentisanih kreativnih poduhvata, te širenje poruke o važnosti rodne jednakosti, nediskriminacije, nenasilja, i prevazilaženja mizoginije i rodnih stereotipa, a sa druge strane, jačanje modernizacijskih i transformativnih procesa u srpskom društvu. Ovom nagradom osnivač, SEFEM, želi da prepozna i označi vrednosti koje su u društvenom i intelektualnom životu Srbije ne samo skrajnute, već i obesmišljene, izvrnute ruglu i opasno ugrožene. Istovremeno, ovom nagradom SEFEM želi da podrži kontinuitet i istorijsko pamćenje, koji su neophodan element jačanja rodne ravnopravnosti, kao i transformacije hijerarhija zasnovanih na patrijarhalnim privilegijama i prevaziđenim rodnim konstruktima.

Nagrada se ustanovljuje pod imenom “Anđelka Milić”, jer SEFEM time želi da oda priznanje i da trajno očuva uspomenu na naučno delo, naučni doprinos i feministički aktivizam Andjelke Milić (1942-2014), koja je bila i prva predsednica SEFEM-a. Nagrada se dodeljuje u 4 komplementarne kategorije:

  1. Za najbolji naučni rad domaće autorke ili autora u oblasti društvenih i humanističkih nauka (uključujući studije kulture) i nauke o umetnosti, koji je objavljen u prethodnoj kalendarskoj godini (2015), u zemlji i/iliinostranstvu, a koji predstavlja značajan naučni doprinos rodnim studijama (teoriji i istraživanjima) u Srbiji. Nagradjene autorke i autori moraju biti državljani Republike Srbije.
  2. Za podršku razvoju stvaranja znanja iz oblasti rodnih studija u Srbiji (teorija i istraživanja). Laureati mogu biti naučne, akademske i institucije kulture, mehanizmi za rodnu ravnopravnost, NVO, međunarodne organizacije, sa sedištem u Republici Srbiji, kao i istaknuti pojedinci i pojedinke (novinari i novinarke, političari i političarke, aktivisti i aktivistkinje, itd.).
  3. Za uvođenje ili podsticanje praksi koje značajno doprinose uspostavljanju rodne ravnopravnosti u organizacijama, institucijama ili u lokalnim zajednicama, na osnovu saznajnih uvida ostvarenih putem feminističkih istraživanja i kritičkih studija maskuliniteta. Laureati mogu biti pojedinke i pojedinci državljani Srbije koji se nalaze na mestima odlučivanja (donosioci odluka), a koji su svojim konkretnim aktivnostima i zalaganjem doprineli da se feministička istraživanja i znanje pretoče u konkretne inovativne i uspešne promene u praksi neke konkretne institucije, organizacije, ili lokalne zajednice na teritoriji Republike Srbije.
  4. Za kreativni poduhvat iz svih područja stvaralaštva koji koristi saznanja iz oblasti feminističke teorije i istraživanja, kao i kritičkih studija maskuliniteta i na originalan i komunikativan način prenosi poruku o vrednosti i značaju rodne ravnopravnosti. Laureat može biti pojedinac/pojedinka, kreativni tim ili organizcaija/institucija iz Republike Srbije.

Predlozi se mogu dostavljati koordinatorki SEFEM-a Milici Stanković, na imejl adresu sefem.milic@gmail.com. Predlog treba da bude kratak i sažet, može da bude anoniman, ali treba da sadrži kontakt predloženog laureta. Takodje, u obrazloženju treba naznačiti kategoriju nagrade. Ohrabruju se autorke i autori da se i sami prijavljuju za nagrade, kako bi se umanjili efekti marginalizacije, nevidljivosti i nerazumevanja kojima je feminističko stvaralaštvo (naučno i umetničko) u celini često izloženo.

Svečano dodeljivanje nagrade je predvidjeno za drugu polovinu februara, 2016. godine. Rok za prijavljivanje je 31. januar 2016.

Celokupan poziv u PDF formatu možete preuzeti ovde.

Comments

comments

One Reply to “Poziv za prijavljivanje kandidatkinja i kandidata za nagradu „Anđelka Milić“ 2016”

  1. […] Detaljnije informacije mogu se pronaći na internet prezentaciji SEFEM-a. […]

Leave a Reply