Marina Blagojević Hjuson (Hughson) (1958-2020)

Prerano nas je napustila  nasa draga koleginica, saborkinja, osnivacica SEFEM-a i utemeljivačica Nagrade Andjelka Milić – Marina Blagojević Hjuson (Hughson).

Iza sebe je ostavila veliki broj dela a toliko toga je još mogla da uradi. Bila je inovatorka, liderka, uzor i jedinstvena i energična ličnost. Ostavila je neizbrisiv trag u domaćoj i svetskoj akademskoj javnosti, naučnoj zajednici, feminističkom pokretu.

Sefem će nastojati da očuva uspomenu na nju i ogroman doprinos koji je ostvarila na svim poljima.

Marina Blagojević Hjuson (Hughson) je bila sociološkinja, teoretičarka i istraživačica u oblasti rodnih studija i međunarodna rodna ekspertkinja. Bila je zaposlena u lnstitutu za kriminološka i sociološka  istrazivanja kao naucna savetnica. Bila je predsednica Sociološkog društva Srbije i direktorka lnstituta za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta univerziteta u Beogradu. Objavila je veliki broj naučnih publikacija (preko 150) iz oblasti sociologije, demografije i rodnih studija, i autorka i urednica veceg broja knjiga (preko 20). Bila je jedna od liderki ženskog pokreta 90-ih godina u Beogradu, i jedna od osnivačica Ženskih studija, Ženske stranke, Ženskog parlamenta, AZIN-a, Fonda za demokratiju i drugih nevladinih organizacija. Bila je jedna od inicijatorki za pokretanje master programa Rodnih studija na Univerzitetu u Sarajevu. Bila je i inicijatorka prve međunarodne feminističke postkomunističcke konferencije pod nazivom ,,Šta možemo da radimo same za sebe?” (What Can We do for Ourselves?, Beograd, 1994), kao i inicijatorka prvog Foruma nevladinih organizacija u Srbiji (1997). Bila je aktivna učesnica i dala značajan doprinos razvijanju Ženske platform za razvoj Srbije. Zajedno sa Anđelkom Milić osnovala je i Sekciju za feministička istraživanja i kritičke studije maskuliniteta (SEFEM), pri Sociološkom društvu Srbije, čija je predsednica bila u periodu 2014-2017.

Predavala je na univerzitetima u Podgorici, Sarajevu, Budimpešti, u SAD, Nemačkoj i Austriji.   Kao   međunarodna   ekspertkinja  radila   je   na   projektima   za   različite   nevladine  i internacionalne  organizacije  (UNDP,  UNIFEM,  UNWomen,  USAiD,  IFAD,  FAO)  u  petnaestak zemalja  u  tranziciji. Bila  je  ekspertkinja   Evropske   komisije  i  autorka  studije  za  Evropski parlament  o  položaju  žena  u  Jugoistočcnoj  Evropi,  po  kojoj  je  doneta  Rezolucija  Evropskog parlamenta  o  unapredenju  položaja  žena na  Balkanu  (European  Parliament  Resolution  on Women  in  South-East  Europe  2003/2128). Marina  Hughson  je  i  autorka  velikog  broja empirijskih istraživanja o rodnim odnosima, uključujući Rodne barometre u regionu (BiH, Srbija, Crna  Gora).  Poslednjih  desetak  godina  Marina  se  bavila  kritičkim  studijama  muškaraca   i maskuliniteta, i intenzivno sarađivala sa profesorom Jeffom Hearnom, vodećim svetskim autorom na tom polju. Bila je članica Research Group on Critical Studies on Men and Masculinities, koja se nalazi u Centre for Feminist Social Studies, Orebro University u Švedskoj. Marina je bila ko­urednica  knjige Rethinking  Transnational  Men:  Beyond, Between and Within  Nations (Hearn, Blagojevic,  Harrison.  Routledge.  2013),  radila  na  uređivanju  knjige The Unsustainable   Institutions  of  Men.  Gender  Power  and  the  Contradictions  of  Transnational Dispersed  Centres  (Hearn,  Vasquez  del  Augila,  Hughson.  Routledge.  2018).  2017. godine je objavila knjigu Muškarci u Srbiji:  druga strana rodne ne/ravnopravnosti u izdanju IKSI. Njena   interesovanja   ukljucčuju   projekte   koji   su   vezani   za   proizvodnju   znanja (nehegemonijsku  sociologiju)   –    ovaj   ciklus   stvaralaštva   započela   je   knjigom Knowledge Production at the Semiperiphery: A Gender Perspective (2009), i nastavila knjigom Poluperiferija i rod: pobuna konteksta (2015), kao i dalja istrazivanja u oblasti rodnih studija i rodnih politika.

Veći broj njenih publikacija je dostupan na web adresi https://independent.academia.edu/MarinaHughson.

Comments

comments