Sekulić Nada, Radoman Marija (prir.) (2016) Feministički forum Filozofskog fakulteta: Izabrani radovi iz studija roda

 

Feministički forum Filozofskog fakulteta: Izabrani radovi iz studija roda

U zborniku su tekstove objavili: Nada Sekulić, Lilijana Čičkarić, Dunja Poleti, Ana Pajvančić Ćizelj, Biljana Stanković, Milesa Milinković, Milica Batrićević, Andrej Cvetić, Miloš Jovanović, Ana Miškovska Kajevska, Lela Vujošević, Aleksandra Đorđević, Relja Knežević, Ljubinka Škodrić, Milica Sekulović i Nevena Milanović.

Leave a Reply