Rodna analiza udžbenika za srpski jezik od 1-4 razreda OŠ u Srbiji (2019)

Родна анализа наставних програма за српски језик од првог до четвртог разреда основне школе у Србији (2019) Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе републике Србије

Аналитичка пажња у овом истраживању је усмерена на Српски језик као наставни предмет у основној школи са циљем да се испита укљученост родне перспективе у наставне планове и програме и уџбенике за овај предмет и да се понуде препоруке релевантним актерима ради унапређења стања у датој области. Крајњи циљ је утицај на садржај и квалитет образовног процеса у правцу елиминације родних стереотипа и предрасуда, те обогаћивање
програма предмета и уџбеника садржајима који се односе на промовисање концепта родне равноправности и значаја женских људских права.

Публикацију можете преузети на линку

https://www.rodnaravnopravnost.gov.rs/sites/default/files/2019-03/Rodna%20analiza%20udzbenika%20za%20srpski%20jezik%20u%20Srbiji.pdf

Comments

comments

Leave a Reply