Lilijana Čičkarić (2016) Žene i politika iz rodne perspektive

ŽENE I POLITIKA IZ RODNE PERSPEKTIVE

knizi se između ostalog razmatraju sledeće teme:

  • kakve su razlike koje žene unose u politiku?
  • kakva je percepcija i recepcija žena u politici od strane javnosti?
  • koji faktori pogoduju većoj zastupljenosti žena u procesima političkog odlučivanja?
  • šta se podrazumeva pod specifično ženskim interesima?
  • da li je veće prisustvo žena u procesu donošenja odluka garancija reprezentacije ženskih interesa?
  • da li žene imaju moć unutar političkih stranaka?
  • da li su kvote glavni mehanizam koji garantuje veće učešće žena u politici?

Knjiga se može preuzeti za čitanje ovde

Comments

comments

Leave a Reply