Izveštaj o pravima žena i rodnoj ravnopravnosti u Srbiji za 2019. godinu

FemPlatz i PreneraŽena predstavljaju nulti izveštaj o pravima žena i rodnoj ravnopravnosti u Srbiji, kojim započinje redovno godišnje izveštavanje, u saradnji sa Timom UN za ljudska prava u Srbiji.

Žene u Srbiji imaju ista prava kao i muškarci, ali je njihov položaj lošiji i u javnoj i privatnoj sferi. Žene su diskriminisane na osnovu pola i roda i izložene su diskriminatornim rodnim stereotipima i nasilju. Manje su zaposlene i rade na slabije plaćenim poslovima, iako su obrazovanije. Opterećene su radom u domaćinstvu i brigom o deci više od muškaraca. Manje učestvuju u odlučivanju. Žene iz višestruko marginalizovanih grupa su u riziku od višestruke diskriminacije, isključivanja i siromaštva i izložene su specifičnim oblicima nasilja.

Izveštaj o ženskim pravima za 2019

Comments

comments

Leave a Reply