Budućnost je u mojim rukama

Udruženje građana za borbu protiv trgovine ljudima i svih oblika rodno zasnovanog nasilja  ATINA  pokrenulo je inicijativu „Sa devojkama i za devojke – Podrška lokalnim kancelarijama za mlade u podizanju svesti u oblasti rodne ravnopravnosti”, u čijem okviru je nastala i publikacija „Budućnost je u mojim rukama”.  U ovoj publikaciji predstavljeni su rezultati istraživanja sprovedenog u drugoj polovini 2018. godine u pet opština i gradova u Srbiji – Obrenovcu (Beograd), Vranju, Novom Pazaru, Jagodini i Kikindi, sa devojkama završnih razreda srednjih škola, a sa ciljem da se ispitaju njihovi stavovi i iskustva o rodnim ulogama i rodno zasnovanom nasilju.

Rezultati istraživanja se mogu naći na linku

http://www.atina.org.rs/sites/default/files/Budu%C4%87nost%20je%20u%20mojim%20rukama%20-%20Analiza%20korelacije%20izme%C4%91u%20rodnih%20stereotipa%20i%20rodno-zasnovanog%20nasilja.pdf

Comments

comments

Leave a Reply