Beleške o (post)jugoslovenskom ženskom aktivizmu i feminističkim politikama

Kroz vlastite pozicije, Olga Dimitrijević, Zana Hodža-Krasnići, Lepa Mlađenović, Igballe Rogova, Aleksandra Sekulić, Svetlana Slapšak, Jelena Višnjić i Blerta Zećiri govore o svojim sadašnjim aktivnostima i feminizmu, ali i o istoriji sadašnjosti kroz prošlost ženske akcije, greške i borbe, kao i o njihovoj feminističkoj imaginaciji zajedničke budućnosti izvan patrijarhalnih, neoliberalnih i nacionalističkih osnova države i društva. Uvod je pisala Dubravka Stojanović, autorke celog istraživanja su Vjollca Krasniqi i Jelena Petrović a za dizajn je odgovorna Jana Oršolić.

Studija na engleskom jeziku je dostupna za download na ovom linku

 

 

Comments

comments

Leave a Reply