Socijalna politika u Srbiji iz rodne i ženske perspektive

Socijalna politika u Srbiji iz ženske perspektive

Da li su postupci transponovanja pravnih tekovina Evropske unije i sprovođenja obaveza prihvaćenih međunarodnih ugovora u najboljem interesu korisnika- sagledano iz rodne i perspektive žena sa iskustvom rodno zasnovanog nasilja?

Studiju možete preuzeti na linku

 https://womenngo.org.rs/images/publikacije-dp/2020/Socijalna_politika_u_Srbiji_iz%20rodne%20perspektive.pdf

Comments

comments

Leave a Reply