Nagrada Anđelka Milić 2022 – doc. dr Karolina Lendák-Kabók, Univerzitet u Novom Sadu

Doc. dr Karolina Lendák-Kabók je rukovoditeljka Univerzitetskog centra za  interdisciplinarne i multidisciplinarne studije od 2021. godine, u okviru koga radi na promovisanju rodne ravnopravnosti u visokom obrazovanju i ponovnoj akreditaciji master studija roda na ovom Univerzitetu. Dr Lendák-Kabók je koordinirala rad na Akcionom planu za rodnu ravnopravnost Univerziteta u Novom Sadu koji je usvojen 2021. godine.   Zahvaljujući […]

Nagrada Anđelka Milić 2022 – dr Margareta Bašaragin, Udruženje Ženske studije i istraživanja

Dr Margareta Bašaragin je nagrađena zbog posebnog pristupa kojim povezuje rodne i ženske studije sa multikulturnom Suboticom iz bliže istorije i savremenog života. Bašaragin u istraživanju kombinuje kao osnovni metod životnu priču, odnosno neposredno kazivanje žena, sa podacima sačuvanim u različitim arhivama i spisima, fotografijama, novinskim člancima i to na tri jezika: srpskom, mađarskom, nemačkom. […]

Nagrada Anđelka Milić 2022 – dr Mirjana Dokmanović, Institut društvenih nauka, Beograd

Dr Mirjana Dokmanović je kao pravnica feminističke orijentacije, istraživačica, naučnica i aktivistkinja, svojim više od dve decenije dugim naučno-istraživačkim, aktivističkim i predavačkim radom dala značajan doprinos unapređenju i afirimaciji politika rodne ravnopravnosti, ženskih prava i prevencije i eliminacije rodno zasnovanog nasilja, uključujući porodično nasilje, potom, razvoju strateškog okvira u oblasti suzbijanja porodičnog nasilja, kao i […]

Dobitnice Nagrade ANĐELKA MILIĆ 2022

Veliko nam je zadovoljstvo što možemo da objavimo da su ovogodišnje dobitnice nagrade ANĐELKA MILIĆ Za podršku razvoju stvaranja znanja iz oblasti feminističkih i rodnih studija u Srbiji (teorija i istraživanja) dr SVETLANA TOMIĆ, Alfa Univerzitet u Beogradu Projekat ŽENSKI POKRET 2020 – dr JELENA MILINKOVIĆ, Institut za književnost i umetnost, Beograd dr MARGARETA BAŠARAGIN, Udruženje Ženske […]