Govor dr Jelene Milinković na dodeli nagrade Anđelka Milić 2022

Na početku želim da se zahvalim članicama žirija na dodeljenom priznanju i da čestitam svim ostalim dobitnicama. Izuzetna mi je čast što sam se našla u društvu svih dosadašnjih laureatkinja ovog vanrednog priznanja. Takođe, zahvalnost dugujem svim koleginicama, saradnicama i drugaricama koje su bile deo projekta Ženski pokret 2020, koji sam vodila, a bez kojih […]

Dr Margareta Bašaragin – Govor povodom nagrade Anđelka Milić (Aeroklub, Beograd, 17.03.2022)

Želim da se zahvalim Sekciji za feministička istraživanja i kritičke studije maskuliniteta za ovu divnu nagradu, svakoj pojadinačnoj osobi u žiriju: profesorki dr Vesni Nikolić Ristanović, docentkinji dr Ivi Nenić, i dr Lilijani Čičkarić, koje su uložile trud i napor za njenu organizaciju i odabir dobitnica. Čestitam od srca svim ovogodišnjim i prošlogodišnjim dobitnicama sa […]

Nagrada Anđelka Milić 2022 – prof. dr Dubravka Đurić, Fakultet za medije i komuniakcije, Univerzitet Singidunum

Teorijski, pesnički i aktivistički staž prof. dr Dubravke Đurić traje već nekoliko decenija i u svakom svom aspektu posvećen je emancipaciji čitavog društva i oslobađanju od patrijarhalnog konteksta u kom se odvija. Kao amerikanistkinja, teoretičarka poezije, pesnikinja, performerka, urednica istorijski važnog časopisa ProFemina,  osnivačica i stub pesničke škole AŽIN-a, Dubravka Đurić ide ka tome da […]

Nagrada Anđelka Milić 2022 – Emerita prof. dr Branka Lazić, Univerzitet u Novom Sadu

Emerita prof dr. Branka Lazić je prepoznala prostor iz svog domena kako da podrži žene, i to u onom delu u kojem one najčešće samostalno donose odluke – a to su njihove kućne bašte. Pa su tako povezivanje tradicionalnog znanja iz povrtarstva i cvećarstva žena sa modernom naukom, bio – baštovanstvo i organizovanje žena u […]

Nagrada Anđelka Milić 2022 – prof. dr Dragana S. Zaharijevski, Univerzitet u Nišu

Prof. dr Dragana S. Zaharijevski je tokom 2021. godine je sa timom saradnica – prof. dr Nevena Petrušić, prof. dr Danijela Živković, docentkinja Anđelija Tasić, dr Vida Vilić, dr Natalija Žunić i dr Jasmina Nedeljković – sprovela eksplorativno istraživanje pod nazivom „Rodna ravnopravnost na Univerzitetu u Nišu: stanje i perspektive“ uz podršku Misije OEBS-a u […]