Prve radionice SEFEM-a

 

14. фебруар 2013: Родне и развојне политике у Србији: чему треба да теже родне политике у Србији? (уводно излагање Марија Бабовић).

14. март 2013: Књиженство, теорија и историја женске књижевности на српском језику до 1915. године (уводна излагања: Биљана Дојчиновић и Јелена Миленковић)

28. март 2013: Gendering Post-Socialist Transition: Studies of Changing Gender Perspectives (учесници: Марина Благојевић Hughson, Красимира Даскалова, Биљана Дојчиновић, Karl Kaser,  Анђелка Милић и Исидора Јарић)

11. април 2013: Жене зависнице и мушкарци зависници од алкохола (уводно излагање Слађана Драгишић Лабаш).

9. мај 2013: Графити мржње и феминистичка акција (уводно излагање Зорица Мршевић).

13. јун 2013: Род и правна регулатива (уводно излагање Драгица Вујадиновић).

12. септембар 2013: Зависност од алкохола, родне разлике и стигматизација (уводно излагање Слађана Драгишић Лабаш).

 

Leave a Reply