Poziv istraživačicama i istraživačima da se pridruže mreži GENDER AND POLITICS RESEARCH NETWORK IN SOUTH-EAST EUROPE

Rod i politika u Jugoistočnoj Evropi (GENDER AND POLITICS RESEARCH NETWORK IN SOUTH-EAST EUROPE) (GenPolSEE) je istraživačka mreža koja se prvenstveno bavi proučavanjem roda i političke reprezentacije iz feminističke perspektive u regionu Balkana i jugoistočne Evrope. Mreža je posvećena razmeni znanja i istraživačkog iskustva, promociji feminističke metodologije i povezivanju s međunarodnom ekspertizom, mrežama i platformama koje podržavaju teorijska i empirijska istraživanja inovativnog i transformativnog karaktera.

Tematski, mreža je fokusirana na tri istraživačke celine:

  • Rod i reprezentacija: kritični akteri, društveni pokreti, intersekcionalnost.
  • Rod i institucije: parlamenti, političke partije, javne uprave, institucionalni mehanizmi za rodnu ravnopravnost.
  • Rod i javne politike: inkluzivnost, odgovornost, urodnjavanje.

Poziv je pre svega upućen feministički orijentisanim istraživačicama i istraživačima koji rade na univerzitetima, naučnim institutima, nevladinim organizacijama ili se bave nezavisnim istraživačkim radom, koji imaju najmanje MA stepen i dolaze iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Severne Makedonije i Srbije. Posebno se ohrabruju da se prijave istraživači i pripadnici manjinskih grupa. Potrebno je poslati e-mail s novijom biografijom, listom publikacija i pismom koje objašnjava motivaciju, očekivanja i budući doprinos kandidatkinje ili kandidata mreži.

Prijave slati najkasnije do 15. avgusta 2022. godine na e-mail koordinatora mreže  sasa.gavric@gmail.com

Osnivački sastanak mreže biće održan 2. i 3. novembra 2022. godine u organizaciji Instituta društvenih nauka i Instituta za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu.

Radni jezik mreže je engleski, a program skupa sa svim potrebnim detaljima će biti naknadno dostavljen izabranim učesnicima.

Poziv na engleskom jeziku sa svim potrebnim detaljima možete pročitati na sledećem linku
https://idn.org.rs/wp-content/uploads/2022/06/GenPolSEE_CfR_01062022.pdf

Comments

comments

Leave a Reply