Prof. dr Nevena Petrušić – Predavanje o diskriminaciji žena na tržištu rada !

22. oktobar 2018.

prof. dr Nevena Petrušić

DISKRIMINACIJA ŽENA NA TRŽIŠTU RADA: OPIS STANJA I DELOTVORNOST PRAVNE ZAŠTITE

 Diskriminacija žena na tržištu rada široko je rasprostranjena i manifestuje se na različite načine u svim oblastima profesionalnog života žena. Žene se suočavaju sa diskriminacijom u zapošljavanju, napredovanju na poslu, izložene su različitim vidovima seksualnog uznemiravanja, a iako su kvalifikovanije, zarađuju manje od muškaraca. Šta je uzrok tome i kakve posledice proizvodi ovakvo stanje? Koji pravni mehanizmi ženama stoje na raspolaganju u slučajevima diskriminacije, koliko se primenjuju i da li su delotvorni? Ovo su neka od pitanja o kojima će na predavanju biti reči.

dr Nevena Petrušić je redovna profesorka Pravnog fakulteta u Nišu i šefica Katedre za građanskopravne nauke. Autorka je brojnih monografija, naučnih studija i članaka iz domena civilne procedure, ljudskih prava, rodno zasnovanog nasilja i diskriminacije. Osnivačica je i koordinatorka pravnih klinika za zaštitu prava žena i zaštitu od diskriminacije na Pravnom fakultetu u Nišu. Osnivačica je i koordinatorka Ženskog istraživačkog centra iz Niša. Učestvovala je u pripremi niza i strateških dokumenata i nacrta zakona: Nacionalne strategije za poboljšanje položaja žena i unapređivanje ravnopravnosti polova, Nacrta zakona o ravnopravnosti polova, Nacrta zakona o pravima dece, Nacrta zakona o medijaciji. Bila je prva Poverenica za zaštitu ravnopravnosti u Srbiji. Dobitnica je priznanja OEBS „Ličnost“ godine“ za 2009. i 2011. i Zlatne plakete niške opštine Madijana.

Comments

comments

Leave a Reply