Podržavamo – Portal ženskog stvaralaštva !

femikseta-baner

http://femix.info/

Femix Info – portal ženskog stvaralaštva pokrenut je 2013. godine kao deo Femix projekta

Femix je jedan od programa Organizacije za promociju aktivizma OPA, koji je pokrenut 2010. godine i namenjen promociji i afirmaciji ženskog stvaralaštva u raznim umetničkim oblastima, kroz audio-vizuelne i druge kreativne forme. Ovim projektima želimo da pomognemo ženama i devojkama zainteresovanim za kreativno izražavanje da svoje sklonosti maksimalno afirmišu, težeći ličnom i profesionalnom razvoju. U okviru Femixa do sada je organizovano više od 40 događaja (koncerata, izložbi, filmskih projekcija, radionica, tribina, festivala I dr.) koje je posetilo preko 4000 ljudi.

Leave a Reply