STRATEGIJA I CILJEVI RADA SEFEM-A

  • Negovanje  ustanovljene dodele nagrade “Anđelka Milić”  u pet kategorija: za naučni rad, za aktivnosti u nevladinom sektoru, za institucionalnu promociju, za kreativno postignuće i za životni doprinos

  • Okupljanje članica i dobitnica na tradicionalnom godišnjem prijemu povodom dodele nagrade “Anđelka Milić“ krajem februara meseca

  • Uspostavljanje saradnje sa sličnim sekcijama i udruženjima u regionu i Evropi

  • Decentralizacija rada  – mobilizacija većeg broja članica na aktivnostima sekcije

  • Poboljšanje vidljivosti i prepoznatljivosti sekcije pojačanim aktivnostima na društvenim mrežama i na internetu

  • Promocija sekcije i njenih aktivnosti u drugim profesionalnim zajednicama i zajednički rad na projektima

Comments

comments

Leave a Reply