Izveštaj o radu SEFEM-a za 2016. godinu i Plan aktivnosti za 2017. godinu

sefem3sefem4

KRATAK IZVEŠTAJ O RADU SEFEMA u 2016. godini

Skupštini je prisustvovalo 12 članica, a  6 je najavilo izostanak iz opravdanih razloga.

 1. U 2016. Godini SEFEM je ustanovio nagradu “Andjelka Milić” koja je prvi put dodeljena u februaru 2016.godine (dodatne info videti na sefem.org).
 2. Organizovan ciklus predavanja na Kolarcu, pod nazivom “Feminizam u Srbiji: teorija, istraživanja, stvaralaštvo” u aprilu 2017 (tri predavanja).
 3. Organizovano predavanje prof dr Johna Hughsona na Filozofskom fakultetu u Beogradu (Who is a proper Football fan?) (23.mart, 2017).
 4. Organizovano predavanje, u saradnji sa “Sociološkim klubom”, na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, prof. dr John Hughsona “Football Fandom Then and Now: Reflectons from Cultural Studies, Gender Studies and Auto-ethnography Perspectives”, 26.april. 2016.
 5. Objavljen poziv za nagrdu “Andjelka Milić 2017”, u decembru 2017.
 6. Održavan i administriran vebsajt, sefem.org, kao I FB strana.

PLAN AKTIVNOSTI ZA 2017. godinu (Zaključci)

 1. Osnivanje SEFEM.reg, Feministicke sekcije koja će raditi u okviru Sociološkog udruženja Srbije i Crne Gore. SEFEM će takodje nastaviti sa radom i u okviru postojećeg SSD.
 2. Kao prvu regionalnu inicijativu, SEFEM pokreće objavljivanje tematskog broja “Sociologije” , pod nazivom “Feminizam i sociologija: regionalna perspektiva” (radni naziv) .
 3. SEFEM pokreće rad na projektu “Mizoginija u Srbiji u 21. veku: diskursi i prakse
 4. SEFEM nastavlja saradnju sa Kolarcem u cilju organizovanja drugog  ciklusa predavanja “Feminizam u Srbiji: teorija, istraživanja, stvaralaštvo”.
 5. SEFEM započinje istraživanje i kampanju pod nazivom “Priznanje za ZNANJE”, kako bi se povećala vidljivost naučnica u Srbiji i omogućilo adekvatno vrednovanje njihovog naučnog doprinosa.
 6. U junu (6.juni) u organizaciji SEFEMa biće održano predavanje profesora Jeffa Hearna, na Filozofskom fakultetu u Beogradu.
 7. Za predsednicu SEFEM-a je ponovo izabrana Marina Hjuson, za potpredsednicu Lilijana Čičkarić, za finansijsku  koordinatorku Zorana Antonijević, a koordintorka za članstvo je ostala Ana Pajvančić Cizelj.
 8. SEFEM pokreće novu aktivnost pod nazivom “SEFEM RAZGOVORI” koja će se održavati svakog trećeg ponedeljka u mesecu od 18-20 h, u IKSI-ju. Razgovori će biti  više ili manje tematski usmereni, a njihov osnovni cilj je razmena ideja unutar feminističke istraživačke scene u Srbiji.
 9. SEFEM planira uključivanje širokog kruga mladjih saradnika i saradnica,  kako bi se podržale njihove inicijative za širenje znanja o feminizmu  i uticaja feminističkih ideja u različitim oblastima akademskog, društvenog i kulturnog  života. SEFEM I njegovo rukovodstvo podržavaju “bottom-up” princip, otvoreni su  za različite ideje i inicijative  i naglašavaju značaj povezivanja i razmene  na “ženskoj sceni”, a naročito medju onima koje se bave akademkim i kreativnim radom i proizvodnjom autentičnog znanja.
 10. Prisutne članice su razmenile informacije o značajnim inicijativama koje su u toku,  i izrazile su zadovoljstvo zbog postojanja  veoma žive, kreativne  i dinamične feminističke scene u Srbiji, koja iako nedovoljno vidljiva i povezana (za sada) daje veliki doprinos  akademskom i javom životu Srbije.
 11. Na kraju, odlučeno je da u organizacijskom smislu SEFEM uspostavi bolju podelu rada, uključi u konkretne poslove veći broj člnica i članova, uspostavi godišnju članarinu, proširi poziv za saradnju različitim institucijama i  interesnim grupama, podstiče projektnu saradnju, pojača saradnju sa strukovnim udruženjima i njihovim “ženskim sekcijama”, pojača saradnju sa institucionalnim mehanizmima za rodnu ravnopravnost  i organizuje razne  aktivnosti u Novom  Sadu i Nišu.

Beograd, 21.mart.2017. godine

Predsednica SeFem-a, Marina Hughson

 

Comments

comments

Bookmark the permalink.

Leave a Reply