Izveštaj o radu SEFEM-a za 2015. godinu

cover photo youtube

Beograd, 18. januar, 2016.

U 2015. godini  uradjeno je sledeće:

  1. Napravljen je logo SEFEM-a (autor – Jovan Nestorović).
  2. Napravljen je vebsajt SEFEM-a, i uspostavljen FB profil.
  3. Organizovan je niz predavanja jednom mesečno (organizatorka je bila koordinatorka SEFEM-a Maja Krek). Predavanja su snimana i postavljena na vebsajt, a o njima je redovno obaveštavano preko FB. Neka od predavanja su imala izuzetan odjek.
  4. Lista SEFEM-a je korišćena i kao sredstavo pozivanja autorki i autora za Zbornik rodnih studija (urednice Nada Sekulic i Marija Radoman).
  5. Artikulisana je ideja o uspostavljanju nagrade “Andjelka Milić” i napravljen je Pravilnik.
  6. U drugoj polovini godine  veća pažnje je posvećena strateškim pitanjima razvoja SEFEM-a uključujući i pitanja jačanja medjunarodne saradnje i  usmeravanja ka stvaranju epistemičke zajednice, te obezbedjivanju fondova za dalje aktivnosti.

Opšti zaljučak je da je SEFEM u  2015. godini uspostavio osnove za dalje jačanje i nastavak rada u 2016. Medjutim, to podrazumeva i veće angažovanje članstva,  efikasniju koordinaciju, nabavljanje fondova, kao i organizovanje niza aktivnosti koje bi pospešile  stvaranje epistemičke zajednice.  Problemi koji su ispoljeni u radu SEFEM-a se pre svega odnose na sukob koncepcija vezanih za funkcionisanje Sekcije unutar SSD, na odnos nekih članova SSD prema SEFEM-u,  na organizacione probleme (uspostavljanje jasne hijerarhije i podele rada  unutar Sekcije), kao i na nedovoljnu aktivnost članstva. Medjutim, svesni prilika u kojima radimo i živimo, kao i činjenice da je Srbija “na evropskom putu”, smatramo da bolje vreme ipak dolazi, te da će se i obim aktivnosti i zainteresovanosti konstantno povećati. Ono što je najvažnije, nije izgubljen kontinuitet u radu, posle  odlaska Andjelke Milić, a uspostavlajnje nagrade će, verujemo, ojačati i naše redove unutar Sekcije i naše veze sa spoljašnjim okruženjem.

Marina Hughson, predsednica

Isidora Jarić, potpredsednica

Leave a Reply